huurprijsbeleid

Woonborg heeft besloten om per 1 juli 2015 de kale huur van bijna alle vrijkomende woningen niet hoger te maken dan € 586,68. (Prijspeil 2016.) Daarmee willen we bereiken dat onze woningen beschikbaar blijven voor onze doelgroep: woningzoekenden met een lager inkomen en met recht op huurtoeslag. Met de huurdersvereniging AH WOON hebben we dit in ons huurprijsbeleid afgesproken. Dit betekent dat huurprijzen van vrijgekomen woningen een lagere huurprijzen kunnen hebben dan de huurprijs van vergelijkbare woningen van zittende huurders.

Huurprijsbeleid met huurdersvereniging afgesproken
Met de huurdersvereniging AH WOON heeft Woonborg voor de periode 2015 tot en met 2018 het volgende huurprijsbeleid afgesproken:
• minimale jaarlijkse huurverhoging
• een lagere aanvangshuur voor woningzoekenden / nieuwe huurders
• lagere streefhuur

Wat is aanvangshuur en streefhuur?
Huurprijzen zijn gebaseerd op het aantal punten dat een woning krijgt in een woningwaarderingssysteem. Deze punten bepalen wat woningcorporaties wettelijk mogen vragen aan huur. Woonborg berekent een veel lager percentage van deze maximale huur.

Dat lagere percentage aan huur wordt streefhuur genoemd. In 2015 heeft Woonborg dit percentage verder naar beneden bijgesteld, namelijk 68% van de maximale huur. Dit percentage brengen we de komende jaren nog verder naar beneden. Elk jaar kijken we of dit financieel haalbaar en verantwoord is.