Fonds Klein Onderhoud (FKO)

Voor een deel van het onderhoud aan uw woning bent u zelf verantwoordelijk. Dat is in de wet zo geregeld. U kunt dit onderhoud door iemand anders laten uitvoeren of door Woonborg. Wij hebben sinds een aantal jaren hiervoor een fonds waar huurder lid van kunnen worden.

Fonds Klein Onderhoud verandert per 1 januari 2018

Meer dan 50% van de huurders van Woonborg is lid van ons fonds. Dat houdt in dat zij kleine reparaties in huis door ons laten doen. Vanaf 1 januari 2018 veranderen er een aantal zaken. Deelnemers aan ons fonds krijgen eind november 2017 hierover bericht.

Nieuwe naam: Reparatie-abonnement 

Vanaf 1 januari 2018 verandert de naam Fonds Klein Onderhoud in Reparatie-abonnement. In de folder en reparatielijst leest u er meer over.

Lager tarief

Vanaf 1 januari 2018 verlagen we de kosten naar € 5 per maand. (Dit was € 6,44 per maand.)

Meer reparaties

Vanaf 1 januari 2018 breiden we de reparaties in het reparatie-abonnement uit. Een volledig overzicht vindt u op de reparatie-lijst (versie 2018). Dit zijn de abonnement-reparaties:

  • brievenbus (in de voordeur)
  • binnendeuren (hang- en sluitwerk)
  • deurbel (drukker en bel)
  • douche (garnituur, spiegel, planchet)
  • elektra (wandcontactdozen, wandplaatjes, schakelaars)
  • inbouwkasten (sloten, scharnieren, sleutels)
  • keuken (keukenkastjes, handgrepen, scharnieren)
  • kranen (onderdelen)
  • toilet (stortbak, valpijp)
  • ventilatieroosters en -ventielen

Deelname is vrijwillig

Vanaf 1 januari 2018 is deelname aan het reparatie-abonnement voor huurders vrijwillig. U kunt op elk moment uw deelname stoppen en later weer lid worden. Wordt u binnen 6 maanden weer lid, dan rekenen we geen kosten. Wordt u na 6 maanden weer lid, dan betaalt u als nieuwe deelnemer € 40 voor de eerste reparatie of woningcheck.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via het reparatieformulierof telefoonnummer (0592) 30 36 30.