passend toewijzen

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet. Hierin staan regels voor woningcorporaties. Een van de regels is dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen.

Inkomen passend bij huurprijs

Passend toewijzen betekent dat iemand met een inkomen dat past bij de huurprijs voor gaat bij de woningtoewijzing op iemand van wie het inkomen niet bij de huurprijs past. Niet alleen uw inkomen maar ook uw leeftijd, gezinssamenstelling en puntenaantal spelen hierbij een rol.

Aanvangshuur vrijkomende woningen: € 597,30

Bent u woningzoekend en heeft u een verzamelinkomen lager dan € 36.798 (prijspeil 2018), dan kunt u in aanmerking komen voor een woning met een kale huurprijs tot € 597,30. De aanvangshuur van bijna alle vrijkomende woningen zijn bij Woonborg niet hoger dan dit bedrag. Daarmee willen we bereiken dat onze doelgroep onze woningen kunnen huren. Dat zijn mensen met een lager inkomen en met recht op huurtoeslag. Dit hebben wij samen met de huurdersvereniging AH WOON in 2015 besloten.

Uitzondering voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar

Bij het passend toewijzen maken we een uitzondering voor 1-persoonshuishoudens jonger dan 23 jaar. Ben je woningzoekend en heb je een inkomen lager dan € 22.400? Dan kom je alleen in aanmerking voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 417,34.

Uitzondering duurdere appartementen

Van een aantal appartementen, zoals de Helterbult in Roden, verlagen we de aanvangshuur niet naar € 597,30. Daarmee houden we variëteit in ons woningaanbod. Ziet u een vrijgekomen woning waarvan de kale huurprijs hoger is dan € 597,30 dan gelden de volgende regels:

  • 1-persoonshuishouden: uw verzamelinkomen is minimaal € 22.400 en maximaal € 36.798
  • 2 persoonshuishouden: uw verzamelinkomen is minimaal € 30.400 en maximaal € 36.798
  • 1 persoonshuishouden in de AOW leeftijd: uw verzamelinkomen is minimaal € 22.375 en maximaal € 36.798
  • 2 personen AOW leeftijd: uw verzamelinkomen is minimaal € 30.400 en maximaal € 36.798

    Uiteraard kijken we bij de toewijzing van deze appartementen ook naar de opgebouwde punten.