Actie zonne-energie

In 2016 en 2017 boden we 1.100 huurders een zonnestroominstallatie aan. We vroegen daar geen huurverhoging voor. In 2016 plaatsten we op 200 woningen zonnepanelen en in 2017 de overige 900. Huurders werden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Van label C naar label B 

Wij plaatsten zonnepanelen op grondgebonden woningen die al redelijk goed geïsoleerd zijn. Deze woningen gaan dan van label C naar label B.

2 doelen: minder CO2 uitstoot en lagere woonlasten

Wij willen met deze zonne-energie actie twee doelen bereiken:
1) huurwoningen wekken met zonnepanelen energie op en onze huurders leveren zo een bijdrage aan het terugdringen van CO2 uitstoot
2) huurders kunnen hun woonlasten verlagen.

De verwachting is dat door de zonnepanelen de kosten voor energieverbruik met gemiddeld 20 tot 30 euro per maand kunnen dalen.

Opgewekte zonne-energie is voor de huurder

De opgewekte energie door de zonnepanelen kunnen huurders zelf direct gebruiken. Dat betekent gratis energie! En wekken de zonnepanelen meer op dan er aan energie nodig is, dan wordt dat verrekend via de energierekening met de energieleverancier. De besparing is dus bestemd voor de huurder.

zonnepanelen

Plaatsing en begeleiding door Zon-Sl!m en Zonneplan

De plaatsing van de zonnepanelen gebeurde door Zonneplan uit Zwolle en Zon-SL!M. Zon-Sl!m is een combinatie van Mebatherm uit Roden en KUUB. Deze bedrijven namen rechtstreeks contact op met de huurders van de 1.100 geselecteerde woningen.

Zonnepanelen: gratis voor huurders

De zonnepanelen die tijdens deze actie zijn geplaatst, waren voor huurders gratis. Huurders beslisten zelf of ze wel of niet mee wilden doen. n aan de zonne-energie actie. Deelnemers krijgen uitgebreide informatie van de installatiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing. Ook geven die bedrijven tips en advies om energie te besparen.

Waarom krijgen niet alle huurwoningen zonnepanelen?

Met deze zonne-energie actie verbeteren we grondgebonden woningen die redelijk geïsoleerd zijn. Deze woningen hebben nu label C, maar nog beter isoleren is niet mogelijk. Door ze te voorzien van zonnepanelen gaan deze woningen naar label B. Woningen die al label B hebben zijn al heel energiezuinig en daarom vallen die buiten deze zonne-energie actie. Onze minder goed geïsoleerde woningen willen we de komende jaren eerst verbeteren door ze te isoleren of door ze te vervangen door nieuwbouw.

Opmerkingen of vragen?
Heeft u opmerkingen of vragen over deze zonne-energie actie? Bel ons op (0592) 30 36 00 .