governancecode

Wij onderschrijven de branchebrede Governancecode Woningcorporaties 2015 . Woonborg werkt als private organisatie in het publieke domein. Als corporatie hebben we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en aanpalende beleidsterreinen. Woonborg is hierin open en is aanspreekbaar op haar handelen en op haar governance.

De bestuurlijke organisatie van Woonborg is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is vanaf medio 2006 opgesteld door een onafhankelijke commissie Governancecode Woningcorporaties, in opdracht van Aedes en VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). 

Tekenbevoegdheden namens Woonborg

Diverse medewerkers van Woonborg zijn gemachtigd om namens de organisatie verplichtingen aan te gaan. Zoals het sluiten van een (huur)contract, inkoop van materialen etc. Wilt u meer weten over onze procuratieregeling of wilt u een exemplaar opvragen? Neem dan contact op met het .