governancecode

Wij onderschrijven de branchebrede Governancecode Woningcorporaties 2015 . Woonborg werkt als private organisatie in het publieke domein. Als corporatie hebben we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en aanpalende beleidsterreinen. Woonborg is hierin open en is aanspreekbaar op haar handelen en op haar governance.

De bestuurlijke organisatie van Woonborg is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode is vanaf medio 2006 opgesteld door een onafhankelijke commissie Governancecode Woningcorporaties, in opdracht van Aedes en VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). 

De Governancecode Woningcorporaties bestaat uit een stelsel van principes en bepalingen als basis voor een bestuurlijke organisatie waarbij het besturen, het interne toezicht, verantwoordelijkheden, zeggenschap en invloed van externe belanghouders worden geborgd.