Raad van Commissarissen

Samenstelling

 • Emme Groot, voorzitter
 • Annette Stekelenburg, plaatsvervangend voorzitter
 • drs. Frits Nicolai RE RC, op voordracht van Algemene Huurdersvereniging WOON
 • RenĂ© Hoving, op voordracht van Algemene Huurdersvereniging WOON
 • vacature

Commissies

 • Remuneratiecommissie: Annette Stekelenburg, vacature
 • Auditcommissie: Frits Nicolai, vacature

Honorering bestuur en commissarissen

De beloning van de Raad van Commissarissen alsmede van het bestuur vindt plaats conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Rooster van aftreden

 • Emme Groot, 1e termijn, aftreeddatum 14 februari 2022
 • Annette Stekelenburg, 2e termijn, aftreeddatum 14 februari 2020 (niet herkiesbaar)
 • Frits Nicolai, 1e termijn, aftreeddatum 16 juli 2020
 • RenĂ© Hoving, 1e termijn, aftreeddatum 1 februari 2021

Per 1 april 2018 is er een vacature in de RvC. Jolanda Comino is afgetreden in verband met het aanvaarden van een andere functie.