Raad van Commissarissen

Samenstelling

 • mr. Henk Jan Bolding mpa, voorzitter
 • Annette Stekelenburg, plaatsvervangend voorzitter
 • drs. Frits Nicolai RE RC, op voordracht van AH WOON
 • RenĂ© Hoving, op voordracht van AH WOON
 • drs. Jolanda Comino

Commissies

 • Remuneratiecommissie: Annette Stekelenburg, voorzitter en Henk Jan Bolding
 • Auditcommissie: Frits Nicolai, voorzitter en Jolanda Comino

Honorering bestuur en commissarissen

De beloning van de Raad van Commissarissen alsmede van het bestuur vindt plaats conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Rooster van aftreden

 • Henk Jan Bolding, 2e termijn, aftreeddatum 14 februari 2018 (niet herkiesbaar)
 • Annette Stekelenburg, 2e termijn, aftreeddatum 14 februari 2020 (niet herkiesbaar)
 • Frits Nicolai, 1e termijn, aftreeddatum 16 juli 2020
 • RenĂ© Hoving, 1e termijn, aftreeddatum 1 februari 2021
 • Jolanda Comino, 1e termijn, aftreeddatum 1 maart 2021