Groot woonlastenonderzoek onder huurders Woonborg

Geplaatst op door Onbekende gebruiker


Medio juni starten we met een groot onderzoek naar de woonlasten van onze huurders. Met dit onderzoek willen wij en vijf andere regionale woningcorporaties* en hun huurdersverenigingen, inzicht krijgen in de woonlasten in verhouding tot het inkomen van onze huurders. Reden voor het onderzoek is dat wij ons zorgen maken over de betaalbaarheid van het wonen, omdat kosten, waaronder huur, gemeentelijke heffingen en energielasten, jaarlijks stijgen.

Advies- en onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert het woonlastenonderzoek uit. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Wat zijn huurders van Woonborg gemiddeld kwijt aan wonen in verhouding tot hun inkomen? En: Zijn er huishoudens die door de hoogte van hun woonlasten moeilijk kunnen rondkomen?

Steekproef

Voor dit onderzoek worden volgens een steekproef circa 3700 huurders van Woonborg schriftelijk of per e-mail benaderd. Zij ontvangen uiterlijk 14 juni de enquête met het verzoek deze in te vullen. Dit kan zowel schriftelijk als via internet. Terugsturen van de ingevulde vragenlijst kan tot uiterlijk 11 juli 2014. Ook als u als huurder niet wordt benaderd, kunt u de enquête online invullen. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

Meedoen betekent kans op € 50,-

Hoe meer huurders de vragenlijst invullen, hoe beter. Daarom stelt Woonborg vijf waardebonnen van
€ 50,- beschikbaar onder de deelnemende huurders.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten van het onderzoek nemen we mee in onze overleggen met onze Algemene Huurdersbelangenvereniging WOON en gemeenten. Insteek hierbij is om het wonen betaalbaar te houden. De onderzoeksresultaten worden na de zomer verwacht. De conclusies van het onderzoek maken wij dan bekend via deze website en andere media.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0592) 30 36 00.

* Het onderzoek is een initiatief van Woonborg en de Algemene Huurdersbelangenvereniging WOON samen met woningcorporaties Woonservice, Actium, De Volmacht, Domesta, Woonborg, Woonconcept en hun huurdersverenigingen.