AH Woon biedt petitie over betaalbaarheid aan

Geplaatst op door Onbekende gebruiker


Maandagavond 22 september heeft de huurdersbelangenvereniging AH Woon een petitie aangeboden aan de directie van Woonborg. De petitie gaat over betaalbaarheid van de woningen van Woonborg. Voorzitter van AH Woon, Jelly van den Bosch uitte haar zorg tijdens de overhandiging van de petitie: 'We stevenen meer en meer af op een maatschappelijke 2-deling: rijk versus arm. Recent landelijk onderzoek toont aan dat 60% van de bevolking in ons land niet of nauwelijks kan rondkomen.'  

200 huurders hebben de petitie ondertekend. De ondertekenaars zijn tegen het doorvoeren van de maximale huurverhoging in 2014 zoals Woonborg heeft gedaan. 'Vooral voor huurders met een minimum inkomen is dit niet langer op te brengen. In sommige situaties is er sprake van een netto inkomen van nog geen € 900,- per maand en is een huurstijging van ruim € 40,- een te grote aanslag op het maandelijks budget van de huurder. Huurtoeslag dekt deze huurstijgingen slechts ten dele', gaf Van den Bosch aan. Woonborg wordt gevraagd de huurverhoging 2014 terug te draaien naar maximaal de inflatiecorrectie en de ondertekenaars roepen Woonborg op in 2015 een zeer gematigd beleid te voeren passend bij de sociale opdracht en verantwoordelijkheid als woningcorporatie.

Naast het aanbieden van de petitie is ook het verslag van de door AH Woon georganiseerde actievergaderingen aangeboden. In dit verslag is uitgebreid weergegeven wat door huurders aan de orde is gesteld. Daarna is tussen de (bestuurs)leden van AH Woon en vertegenwoordigers van Woonborg gediscussieerd over betaalbaarheid. De discussie werd begeleid door een medewerker van de Woonbond. Deze discussie verliep in goede sfeer waarbij iedere aanwezige overtuigd was van de noodzaak om wonen betaalbaar te houden. Onderdelen in de discussie waren de hoogte van de streefhuur, de hoeveelheid geld die een aantal huurders overhoudt voor de boodschappen na aftrek van de vaste lasten, de rol die zowel Woonborg als gemeenten spelen bij de hoogte van de woonlasten.

Woonborg en AH Woon blijven met elkaar in gesprek over de betaalbaarheid van het wonen.