ondertekening realisatiebijeenkomst

Woonborg investeert ruim 11,5 miljoen euro in betaalbaar wonen in de wijk Oosterhaar

Geplaatst op door Onbekende gebruiker


Ruim 11,5 miljoen euro investeert Woonborg nu in nieuwbouw in de wijk Oosterhaar in Haren. In totaal worden hiervoor 62 huurwoningen gebouwd door aannemerscombinatie Van Wijnen en Rottinghuis Groningen. Woonborg staat voor betaalbaar wonen voor huurders. Dat betekent dat de huurprijs van deze woningen ruim vallen onder de huurtoeslaggrens.

Betaalbare huurwoningen

Met de 11,5 miljoen euro investeert Woonborg in betaalbare huurwoningen in de wijk Oosterhaar. Betaalbaar wonen betekent ook dat de huren van deze appartementen ruim onder de huurtoeslaggrens vallen. Uitgegaan wordt van een gemiddelde huur van plusminus 570 euro excl. servicekosten en andere bijkomende kosten.

Huurders voorrang


De manier waarop Woonborg de huurwoningen toewijst is te vinden op de website van Woonborg. Nieuw is dat bij de appartementen boven het winkelcentrum dat als proef huurders van Woonborg voorrang krijgen; alle huurders van Woonborg die ook geregistreerd staan als woningzoekend kunnen voorrang krijgen bij de toewijzing van deze appartementen. Dit is een proef om te kijken of deze aanpak een doorstroom van gezinswoningen naar appartementen bewerkstelligt. Er moet dus bij deze proef wel een huurwoning vrij komen. Uiteraard moeten de huurders wel reageren op het woningaanbod zoals Woonborg dit aanbiedt. Meer informatie over het publiceren van het aanbod volgt nog via website en nieuwsbrieven.

Realisatieovereenkomst getekend

8 oktober werd de realisatieovereenkomst tussen Woonborg en de aannemerscombinatie getekend. De aannemerscombinatie heeft voor dit project een firma opgericht onder de naam VW2. Met deze overeenkomst is wederom een belangrijke piketpaal geslagen. De afgelopen maanden is intensief samengewerkt om de plannen uit te werken en vergunningen aan te vragen. De tekeningen zijn daarbij zo ver uitgewerkt dat de aannemer hiermee de uitvoering kan verzorgen. In de realisatieovereenkomst is opgenomen:
- De bouw van 43 appartementen boven het winkelcentrum
- De bouw van 19 appartementen aan de Hopweg.

Voorbereiding start bouw

VW2 kan nu starten met de voorbereiding van de bouw. Bestaande woningen die plaats moeten maken voor de nieuwbouw zijn voor een deel al gesloopt. Eind oktober moet het sloopwerk afgerond zijn. Daarna kunnen nutsbedrijven beginnen met het omleggen van kabels en leidingen. Afspraken over grondrouting en inrichting van openbare ruimten moeten nu definitief worden vastgelegd met de gemeente. Daarna kunnen we de omwonenden en belangstellenden informeren over de planning en inrichting van het gebied. Natuurlijk volgt daarop een feestelijke start van de bouw. VW2 en Woonborg willen eind 2016 de appartementen opleveren en de sleutels overhandigen aan de nieuwe huurders.