Wijziging van woningwaarderingsstelsel heeft geen invloed op de huren bij Woonborg

Geplaatst op door Onbekende gebruiker

Huur van Woonborg woningen al veel lager

We merken dat de berichtgeving over het verlagen van de huren in de media vragen oproept bij onze huurders. Graag willen we uitleg geven.

De minister heeft het puntensysteem van de woningen veranderd. In de media wordt gesuggereerd dat de huur van woningen naar beneden kan worden bijgesteld. De huren bij Woonborg liggen ver onder de wettelijk maximaal toegestane huur. De hoogte van die huur wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel rekent punten voor de kwaliteit van een huurwoning. Het aantal punten dat een woning heeft, bepaalt de maximale huur van deze woning. Dit puntensysteem is aangepast waardoor de maximaal te vragen huur wijzigt. Een huurverlaging zal alleen gelden wanneer de huur hoger is dan € 710,68 of als de huurprijs van een woning door deze wijziging boven de maximaal te vragen huur uitkomt.

Voor huurders van Woonborg geldt dit niet. Wij hebben geen sociale huur woningen waarvan de huur hoger is dan € 710,68. Daarnaast hebben de meeste woningen een huur die ligt tussen de 50 en 70% van de maximaal te vragen huur. Dit betekent voor de huurders van Woonborg dat er geen bijstelling zal plaatsvinden.

Wel zullen we natuurlijk de wijzigingen die door de minister zijn voorgeschreven in het systeem van het woningwaarderingsstelsel doorvoeren.