AH WOON, Woonborg en 4 gemeenten leggen prestatieafspraken vast

Geplaatst op door Detty Brink

Algemene Huurdersvereniging WOON, woningcorporatie Woonborg en de vier gemeenten in haar werkgebied – Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld en Haren – tekenden op 8 december 2016 prestatieafspraken voor de periode 2017-2020. Doel is om samen vorm te geven aan plannen en doelstellingen voor sociale huurwoningen van Woonborg in de vier gemeenten.

prestatieafspraken

Op de foto van links naar rechts: Esther Borstlap (directeur-bestuurder van Woonborg), Reint-Jan Auwema (wethouder gemeente Noordenveld), Jelly van den Bosch (voorzitter huurdersvereniging AH WOON), Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze), Mariska Sloot (wethouder gemeente Haren) en Henk Berends (wethouder gemeente Tynaarlo).

Werkwijze nieuwe woningwet
In januari 2016 sloten partijen een samenwerkingsovereenkomst en rond de zomer bracht Woonborg ‘biedingen’ uit op de woonvisies van de gemeenten. Woonborg volgde hiermee, net zoals alle andere woningcorporaties, de voorschriften in de nieuwe Woningwet. De prestatieafspraken die in december zijn getekend, zijn de laatste stap in die cyclus. Ze gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid.

Gelijkwaardige gesprekspartners
2016 was het eerste jaar dat AH WOON, gemeenten en woningcorporaties volgens de richtlijnen van de nieuwe Woningwet werkten en als gelijkwaardige partners prestatieafspraken hebben gemaakt. Betrokkenen van Woonborg, de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo en AH WOON merkten dat het proces inspanning en tijd kostte, vooral om de verschillende belangen en werelden bij elkaar te brengen. Partijen concluderen tegelijkertijd dat de gezamenlijke gesprekken goed verliepen en zeggen trots te zijn op het resultaat.

Prestatieafspraken voor 5 jaar
De prestatieafspraken gaan vanaf 1 januari 2017 in voor de periode van 5 jaar. Voor 2017 zijn concrete afspraken gemaakt over bijvoorbeeld aantallen nieuwbouw en woningverbetering; de afspraken voor de jaren daarna zijn globaler en zullen ieder jaar worden geconcretiseerd. Per gemeente zijn er ook specifieke afspraken vastgelegd die aansluiten bij de accenten in woonvisies. Die afspraken gaan onder meer over nieuwe vormen van wonen en zorg, welzijn of woningverbetering.

Nadere uitwerking
Daarnaast zijn er onderwerpen die nog verder uitgezocht en uitgewerkt moeten worden. Zo willen Woonborg, de vier gemeenten en AH WOON meer inzicht krijgen hoe lang woningzoekenden actief naar een nieuwe woning op zoek zijn. Inzicht is van belang om een gezamenlijk beeld te vormen van vraag naar en aanbod van sociale huurwoningen in het werkgebied van Woonborg.