Roelfsema Zuidlaren

Persbericht: nieuwbouw locatie Roelfsema Zuidlaren stap dichterbij

Geplaatst op door Detty Brink

De nieuwbouw op de locatie Roelfsema aan de Stationsweg in Zuidlaren is een stap dichterbij gekomen. Dat bleek uit een voorlichtingsavond die de gemeente Tynaarlo en woningcorporatie Woonborg op donderdagavond 25 februari jl. organiseerden voor aan- en omwonenden en de Klankbordgroep Zuidlaren.

Winkelruimte en 20 seniorenappartementen voor sociale verhuur
Uit de toelichting die de gemeente Tynaarlo en Woonborg gaven, bleek dat De Groot Planontwikkeling besloten heeft om zich terug te trekken uit dit project. Woonborg is nu de enige ontwikkelende partij. Ook is de opzet van het oorspronkelijke plan aanzienlijk gewijzigd. Het nieuwe plan omvat een tweetal complexen aan de Stationsweg en Koningsstraat. Aan de Stationsweg is 900 m2 winkelruimte met 12 appartementen gepland en aan de Koningsstraat een complex met 8 appartementen. Alle appartementen zijn bestemd voor de sociale sector en geschikt voor senioren van 55+. Met de HEMA is een intentieovereenkomst gesloten voor de aankoop van 600 m2 winkelruimte. Voor de overige 300 m2 winkelruimte wordt nog een koper gezocht.

Gewijzigd stedenbouwkundig plan
In het nieuwe plan van HJK architecten zijn bouwhoogten en massaliteit van de volumes aanzienlijk verminderd ten opzichte van eerdere plannen. Zo zal het complex aan de Stationsweg straks uit drie bouwlagen bestaan. De derde laag bestaat uit een kap, waarin gewoond kan worden. Het ontwerp is gebaseerd op de huidige stedenbouwkundige opzet en uitstraling van de Stationsweg. Zo wordt het complex opgedeeld in drie karakteristieke volumes met variatie in goothoogte en dakvormen. Aan de Koningsstraat komt evenwijdig aan de straat een blok van twee bouwlagen. Door een zogenaamde langskap, die vanaf de eerste verdieping begint en voordeuren met voortuin aan de straatzijde, krijgt het blok de uitstraling van rijtjeswoningen. Hiermee komt het plan tegemoet aan het eerdere advies van de Klankbordgroep Zuidlaren.

Reacties tijdens voorlichtingsavond
De reacties op het nieuw gepresenteerde plan waren overwegend positief. Zo waren veel bezoekers blij dat het project na jaren van oponthoud nu toch van de grond komt. Ook op het ontwerp werd positief gereageerd. Als de gemeenteraad met de plannen instemt, zal de bestemmingsplanprocedure naar verwachting in april worden opgestart. De sloop van de huidige panden start in april. Aansluitend moet er nog een deel van de grond gesaneerd worden. In januari 2017 start Rottinghuis Aannemingsbedrijf B.V. met de bouw.


roelfsema zuidlaren