Uitkomsten benchmark woningcorporaties 2016 bekend

Geplaatst op door Detty Brink

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, publiceerde op 24 november 2016 voor het derde jaar de Benchmark Woningcorporaties. Woonborg komt uit de resultaten naar voren als woningcorporatie die ‘achter de koplopers’ zit. Esther Borstlap: "We zijn tevreden over de lage bedrijfskosten, maar er is ook werk aan de winkel."

Trots op lage bedrijfslasten
“Voor het tweede jaar op rij zitten we in de top 3 van meest efficiënte woningcorporaties in Nederland en daar zijn we trots op”, zegt Esther Borstlap, directeur van Woonborg in een reactie op de uitkomsten van de benchmark 2016. “Onze bedrijfslasten zijn laag en onze huurprijzen hebben we goed op orde. Met een kleine groep mensen verzetten we een boel werk en we besparen op kosten waar het kan. Maar, verbeterpunten zijn er ook. De waardering die onze huurders voor onze service geven kan hoger, vinden wij. We krijgen nu een 7,3 van onze huurders, volgend jaar willen we minstens een 7,5 scoren. Er is dus werk aan de winkel.”

Cijfer huurdersoordeel omhoog
De Aedes-benchmark heeft als doel om woningcorporaties handreikingen te bieden zodat ze van elkaar kunnen leren om waar nodig de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Vrijwel alle corporaties in Nederland doen aan de benchmark mee. “Huurders geven woningcorporaties gemiddeld een 7,4”, aldus Esther Borstlap. “Dat cijfer is gebaseerd op metingen onder nieuwe huurders, huurders die zijn verhuisd en huurders die een reparatie in huis hebben laten uitvoeren. Woonborg zit vlakbij dat landelijk gemiddelde, maar daar zijn we nog niet tevreden over. We willen volgend jaar een 7,5 en in de jaren daarna een 8 van onze huurders krijgen. Wij vinden het heel belangrijk dat zij de manier waarop we ons werk doen hoog waarderen.”

Verbeterplan op basis van klantonderzoek
“In 2016 hebben we onder onze huurders een klantonderzoek laten doen en volgend jaar doen we dat opnieuw en nog veel uitgebreider”, vervolgt Esther Borstlap. “Met de resultaten die uit al die onderzoeken naar voren komen, gaan we concreet aan de slag. De basis van ons werk moet goed zijn. Dat betekent reparaties in één keer naar tevredenheid uitvoeren, snel klachten in behandeling nemen en onze huurders goed en professioneel helpen. Daarnaast kunnen we ook onze werkprocessen slimmer organiseren. We zijn de komende jaren pas tevreden als we niet alleen op het gebied van bedrijfslasten goed scoren, maar ook op het gebied van klanttevredenheid.”

Benchmark geeft beeld van prestaties corporaties en sector
De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze prestatievelden. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt hoe corporaties hun middelen besteden.