Prestatieafspraken sociale huur Noord-Drenthe

Geplaatst op door Detty Brink

In december 2017 zijn in Noord-Drenthe prestatieafspraken vastgelegd tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Per gemeente zaten alle daar actieve woningcorporaties en huurdersorganisaties om tafel. Voor die integrale aanpak is gekozen omdat dat volgens betrokken partijen leidt tot meer verbondenheid en onderlinge samenwerking. De prestatieafspraken gelden voor het jaar 2018.

Volkshuisvesting Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld

De prestatieafspraken zijn gemaakt op basis van de gemeentelijke woonvisies, de biedingen van de woningcorporaties daarop en standpunten van de huurdersorganisaties. In de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld willen alle partijen gezamenlijk uitvoering geven aan de volkshuisvesting.

7 thema’s

Sommige afspraken hebben een looptijd van vijf jaar, sommige worden elk jaar geactualiseerd. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid.

Afspraken 2018

Voor 2018 werd een aantal concrete afspraken vastgelegd. Zo gaan partijen samen mogelijkheden uitzoeken om huurders te ondersteunen bij het aanvragen en vinden van de juiste voorzieningen en regelingen. Verder worden vraag, aanbod en wachtlijsten gemonitord om daarmee de druk op de huurwoningvoorraad in beeld te brengen.

2019 en verder

Naast betaalbaarheid geven partijen prioriteit aan verduurzaming. Het streven van de woningcorporaties is dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld Energie Index 1,25 hebben en in 2040 energieneutraal zijn. Een aantal woningcorporaties kiest bij nieuwbouw standaard voor het Nul op de Meter-concept.

Gezamenlijk afspraken huurdersorganisaties, gemeenten en woningcorporaties

In Aa en Hunze zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente, woningcorporaties Woonborg, De Volmacht en de huurdersorganisaties De Deelmacht en Algemene Huurdersvereniging WOON. In Noordenveld tussen gemeente, Actium, Woonborg, Huurdersplatform MEVM en Algemene Huurdersvereniging WOON. In Tynaarlo met gemeente, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Algemene Huurdersvereniging WOON en HBV.

Alle gemaakte prestatieafspraken kunt u hieronder downloaden:

Prestatieafspraken gemeente Aa en Hunze 2018
Prestatieafspraken gemeente Noordenveld 2018
Prestatieafspraken gemeente Tynaarlo 2018