Prestatieafspraken sociale huur gemeente Haren

Geplaatst op door Detty Brink

De gemeente Haren, Woonborg en Algemene Huurdersvereniging WOON hebben op 11 december 2017 voor het tweede achtereenvolgende jaar prestatieafspraken vastgelegd. De prestatieafspraken zijn gemaakt op basis van de gemeentelijke woonvisie, het bod van Woonborg en het standpuntendocument van Algemene Huurdersvereniging WOON. Hiermee willen de drie partijen uitvoering geven aan volkshuisvesting in de gemeente Haren.

7 thema’s

De prestatieafspraken gelden voor het jaar 2018. De gekozen integrale aanpak leidt volgens betrokken partijen tot meer verbondenheid en onderlinge samenwerking. Sommige afspraken hebben een looptijd van vijf jaar, sommige worden elk jaar geactualiseerd. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid.

Afspraken 2018

Voor 2018 werd een aantal concrete afspraken vastgelegd. Zo gaan partijen samen mogelijkheden uitzoeken om huurders te ondersteunen bij het aanvragen en vinden van de juiste voorzieningen en regelingen. Verder worden vraag, aanbod en wachtlijsten gemonitord om daarmee de druk op de huurwoningvoorraad in bezit van Woonborg in beeld te brengen.

2019 en verder

Naast betaalbaarheid geven de drie partijen prioriteit aan verduurzaming. Het streven van Woonborg is dat alle huurwoningen, ook in de gemeente Haren, in 2020 gemiddeld Energie Index 1,25 hebben en in 2040 energieneutraal zijn. Bij grondgebonden nieuwbouw kiest Woonborg voor het Nul op de Meter-concept.

Het volledige document met de prestatieafspraken kunt u hieronder downloaden:
Prestatieafspraken gemeente Haren 2018