Onderzoek woningen Bomenbuurt Roden

Geplaatst op door Detty Brink

Aan de Zulthereschweg in Roden gaat Woonborg een rij van vier woningen slopen vanwege verzakking van het woningblok. De bewoners van Zulthereschweg 123 zijn na overleg inmiddels verhuisd naar een andere woning. De overige bewoners van het woningblok zijn geïnformeerd en ook met hen zijn vervolgstappen in gang gezet. Woonborg heeft besloten om een onderzoek te starten naar de overige vergelijkbare woningen in de Bomenbuurt. De bewoners zijn daarover op 21 februari 2017 geïnformeerd.

Woningblok Zulthereschweg Roden verzakt
In Roden zijn in 1968 aan de Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan Noord en de Zulthereschweg 116 ‘HAKO woningen’ gebouwd. De woningen zijn verdeeld in 24 rijen van drie tot zes woningen per rij. Eén rij van vier woningen (Zulthereschweg 123, 125, 127 en 129) blijkt nu te zijn verzakt. Uit onderzoek, dat Woonborg heeft laten uitvoeren door het bureau Wiertsema & Partners, blijkt dat de verzakking bepaalde toegestane waardes overschrijdt. Nummer 123 is zichtbaar en gevoelsmatig scheef. In december 2016 zijn – na uitvoerig overleg met betrokkenen – de bewoners van deze woning verhuisd naar een andere woning in Roden.

Sloop woningen Zulthereschweg 123, 125, 127 en 129
De rij woningen aan de Zulthereschweg (nummers 123, 125, 127 en 129) kan niet hersteld worden, waardoor sloop de enige andere mogelijkheid is. De bewoners van nummer 123 zijn al verhuisd, de bewoners van de andere drie woningen kunnen tot aan de zomer 2017 in hun woning blijven wonen en zullen daarna ook verhuizen. Zij krijgen voorrang op vrijkomende huurwoningen van Woonborg via het sociaal plan. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er na sloop van dit woningblok met de locatie gaat gebeuren.

Oorzaak verzakking door verandering ondergrond
De oorzaak van de verzakking van Zulthereschweg 123 t/m 129 in Roden is een verandering in de ondergrond onder nummer 123. Het is niet bekend waarom de ondergrond is veranderd, maar wel dat dit in de loop van tientallen jaren moet zijn gebeurd. De fundering van de woningen hebben voldoende draagkracht, maar is door de verzakking beschadigd waardoor ook spanningen zijn ontstaan in de bovenbouw. Doordat de woningen aan elkaar geschakeld zijn is de gehele rij scheef gaan staan. Herstel is niet mogelijk, daarom is besloten de rij te slopen.

Nulmeting woningen Bomenbuurt Roden
Ook in 1994 is een rij woningen van hetzelfde type bouw aan de Ceintuurbaan Noord 65 t/m 71 gesloopt en vervangen voor nieuwbouw vanwege verzakking. Alles bij elkaar genomen neemt Woonborg het zekere voor het onzekere en wil weten hoe het staat met de andere rijen die in 1968 gebouwd zijn. Dat is de reden dat er bij alle vergelijkbare woningen in de Bomenbuurt een nulmeting wordt uitgevoerd. Het bureau Wiertsema & Partners is gevraagd om dit in maart 2017 uit te voeren.

Onderzoek in 46 hoekwoningen
Tijdens die nulmeting brengen de onderzoekers van Wiertsema & Partners iedere rij woningen aan de Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan Noord en de Zulthereschweg apart in kaart. De meting gebeurt van hoek- naar hoekwoning en betreft 23 rijen.

Koopwoningen meegenomen in onderzoek
Een aandachtspunt in het onderzoek is dat een aantal woningen in de Bomenbuurt in Roden geen eigendom meer is van Woonborg; deze zijn in de afgelopen jaren verkocht. Deze woningen maken onderdeel uit van huizenblokken waarin ook huurwoningen van Woonborg zijn gesitueerd. Met de meting worden dus ook de koopwoningen in kaart gebracht.

Uitkomst onderzoek in mei 2017 bekend
In mei 2017 zijn naar verwachting alle uitkomsten bekend en worden ze met alle directbetrokkenen gedeeld.