Uitkomsten onderzoek Bomenbuurt

Geplaatst op door Onbekende gebruiker

De resultaten van het onderzoek naar afwijkingen in de vloeren bij 116 woningen in de Bomenbuurt in Roden zijn bekend: bij 110 woningen zijn geen afwijkingen geconstateerd, bij zes woningen wel. Hierover zijn de bewoners geïnformeerd en heeft Woonborg actie ondernomen; met de bewoners van de zes woningen zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Aanleiding

De aanleiding was een afwijking in de gevels en vloeren van Zulthereschweg 123 tot en met 129 die eind 2016 werd geconstateerd. Wiertsma & Partners die het onderzoek namens Woonborg uitvoerde, heeft in totaal bij 24 woningrijen aan de Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan-Noord en de Zulthereschweg vloermetingen gedaan van hoekwoning naar hoekwoning.

Uitkomsten onderzoek

Het resultaat van de meting is dat bij 110 van de 116 woningen geen bijzondere afwijkingen in de vloeren zijn geconstateerd. Bij zes woningen wel: de Zulthereschweg 123 tot en met 129 en 54 en 56. De vier woningen aan de Zulthereschweg 123 tot en met 129 gaat Woonborg dit jaar slopen. Bij de andere twee woningen nummer 54 en 56 onderzoekt Woonborg nog welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de bewoners van deze zes woningen heeft Woonborg in goed overleg besloten om vervangende woonruimte te zoeken.

Nog meetpunten plaatsen

Woonborg monitort de komende drie jaar jaarlijks de woningen in de Bomenbuurt, zowel de huurwoningen als de woningen die inmiddels verkocht zijn. Medewerkers van Wiertsma & Partners gaan de komende tijd nogmaals langs bij de hoekwoningen om naast de vloermetingen ook vier meetpunten aan de hoekgevels te plaatsen. Met die meetpunten kan Woonborg jaarlijks monitoren, zonder dat bewoners hiervoor thuis hoeven te blijven.