25 september 2017: bijeenkomst Huurderspanel

Geplaatst op door Detty Brink

Bij Woonborg en AH WOON staan wensen van huurders voorop. We zijn er immers voor hen. We wisselen dan ook graag met onze huurders van gedachten over onder meer het beleid, eventuele aandachtspunten en de aanpak hiervan. Daarom starten we met een nieuw initiatief: het huurderspanel.

1e huurderspanel: 25 september 2017 volgeboekt!

Onlangs hebben onze huurders een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het eerste huurderspanel. Inmiddels zijn er zo'n 45 deelnemers. Daarmee is het eerste huurderspanel vol. U kunt zich nog steeds opgeven. Wij noteren uw naam dan voor een huurderspanel in 2018.

Wat is en doet het huurderspanel?

  • Het huurderspanel is een nieuw initiatief waar het samen verkennen van mogelijkheden en oplossingen centraal staat.
  • U denkt mee over zaken die voor alle huurders van belang zijn.
  • Alle huurders van Woonborg worden uitgenodigd om aan het huurderspanel mee te doen. Opgave vooraf is verplicht.
  • Het maximum aantal deelnemers per huurderspanel is 40 deelnemers. Het minimum aantal is 12 deelnemers.
  • Deelnemers krijgen een attentie na afloop. Zo nodig regelen we vervoer. (Laat u weten als dit nodig is?)

Waarover praat u mee?

Het eerste huurderspanel praat en denkt mee over het ondernemingsplan dat Woonborg maakt voor de periode 2018 – 2022. Vragen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: Hoe kan Woonborg de dienstverlening aan huurders verbeteren? Hoe kan Woonborg bijdragen aan het beheersbaar houden van de woonlasten? Hoe kunnen we een bijdrage leveren om de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid te bevorderen?

Panelleden krijgen informatie vooraf én achteraf

Bent u deelnemer aan ons huurderpanel, dan krijgt u vooraf informatie toegestuurd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar het is niet nodig om u voor te bereiden. Na afloop van de bijeenkomst krijgen alle panelleden een uitgebreide terugkoppeling over de uitkomsten en resultaten. De resultaten plaatsen we ook op de website.

Actieve avond, praten over diverse onderwerpen

Hoewel de eerste bijeenkomst van het huurderspanel misschien een beetje saai klinkt, wordt dat het zeker niet! U praat in kleine groepen over diverse onderwerpen. De gespreksleiders zorgen voor prikkelende vragen en actieve en plezierige werkvormen. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen. !

Meer informatie

Heeft u vragen over het huurderspanel, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0592) 30 36 00 of via e-mail: