Zultereschweg 123 t/m 129 Roden: sloop gestart

Geplaatst op door Detty Brink

Woonborg is gestart met de sloop van woningen aan de Zulthereschweg 123 t/m 129 in Roden. Maandag 4 september 2017 is begonnen met het afsluiten van nutsaansluitingen en het saneren van asbest, wat in de vinyl vloerbedekking aanwezig is. Sloop was noodzakelijk vanwege verzakking van deze rij woningen.

Verwachting: sloop voor 1 oktober 2017 klaar

Sloopbedrijf Bork voert de sloopwerkzaamheden uit. De verwachting is dat al het sloopwerk op 1 oktober 2017 klaar is. Op dit moment is nog niet duidelijk wat Woonborg wil gaan doen met de locatie die vrijkomt. De grond wordt eerst geëgaliseerd en ingezaaid.

Onderzoek Zulthereschweg 56/54

De verzakking van de vier woningen aan de Zultereschweg 123 t/m 129 was voor Woonborg aanleiding om begin 2017 bij 24 woningblokken aan de Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan-Noord en de Zulthereschweg vloermetingen te laten uitvoeren. Het resultaat van de metingen was dat bij 110 van de 116 woningen geen bijzondere afwijkingen in de gevel/vloer zijn geconstateerd. Naast de afwijkingen aan de Zulthereschweg 123 tot en met 129 werden afwijkingen in de vloer/gevel gevonden bij de woningen aan de Zulthereschweg 56/54. Met de bewoners is in goed overleg besloten om vervangende woonruimte te zoeken. Woonborg doet nog onderzoek naar de woningen aan de Zultereschweg 56/54. Duidelijk is al wel dat deze niet gesloopt worden.

Jaarlijkse monitoring

De komende drie jaar blijft Woonborg de woningen aan Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan-Noord en Zultereschweg jaarlijks monitoren. Voor de monitoring schakelt Woonborg het bureau Wiertsma & Partners in. Alle bewoners zijn daarover geïnformeerd. De oorzaak van de verzakking van de woningen aan de Zulthereschweg 123 t/m 129 in Roden is een verandering in de ondergrond onder nummer 123. Het is niet bekend waarom de ondergrond is veranderd, maar wel dat dit in de loop van tientallen jaren moet zijn gebeurd. De fundering van de woningen hadden voldoende draagkracht, maar waren door de verzakking beschadigd waardoor ook spanningen ontstonden in de bovenbouw. Herstel van deze woningen was niet mogelijk.