Huurverhoging 2018 zo eerlijk mogelijk verdeeld

Geplaatst op door Detty Brink

Woonborg is er voor mensen met de lagere inkomens. Onze huurders met hogere inkomens krijgen daarom per 1 juli 2018 de meeste huurverhoging. Bij huurders met lagere inkomens maken we een verschil in de huidige huurprijs.

Waarom een huurverhoging?

De komende jaren worden woningen van Woonborg energiezuinig gemaakt. Wij hebben de inkomsten van de huurverhoging nodig om dat te kunnen betalen. Het energiezuinig maken van woningen vindt Woonborg heel belangrijk. Door woningen goed te isoleren kunnen de bewoners besparen op energiekosten en gaan woonlasten omlaag.

Welke huurverhoging krijgt u?

Alle huurders van Woonborg krijgen deze week bericht over de huurverhoging. U ontvangt een nieuwsbrief met uitleg. Heeft u er vragen over, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Mail naar  of bel ons via (0592) 30 36 00.   

Inkomens tot € 41.056 per jaar: 1% of 2,9%

Is uw huidige kale huurprijs hoger dan € 417,34 per maand? Dan krijgt u 1% huurverhoging. Is uw huidige kale huurprijs lager dan € 417,34 per maand? Dan krijgt u 1% of 2,9% huurverhoging. Of u 1% of 2,9% huurverhoging krijgt, hangt af van hoeveel huur u betaalt in relatie tot hoeveel de maximale huur van uw woning is.

Inkomens vanaf € 41.056 per jaar: 5%

Was uw huishoudinkomen in 2016 meer dan € 41.056 per jaar? Dan krijgt u 5% huurverhoging.

Garages en parkeerplaatsen: 0%

De huur van garages en parkeerplaatsen gaat per 1 juli 2018 niet omhoog.

Huurprijs hoger dan huurtoeslaggrens wordt aangepast

Was uw huurprijs lager dan € 417,34 of € 710,68 en komt het door de huurverhoging boven deze bedragen uit? Dan passen wij de huurverhoging aan. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende goedkopere en betaalbare huurwoningen zijn.

Bezwaar? Geef het vóór 30 juni 2018 aan Woonborg door 

Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging? Dan moet u dit schriftelijk aan Woonborg doorgeven. Vraag een formulier ‘bezwaarschrift huurverhoging’ aan bij de Huurcommissie en stuur het ingevuld voor 30 juni 2018 naar Woonborg.

U kunt een formulier telefonisch aanvragen via telefoonnummer 1400 van de Rijksoverheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. U kunt onder andere bezwaar maken als u een huurverhoging ontvangt van 5% én:

  • uw inkomen is veranderd
  • uw inkomen hoger is dan € 41.056 én uw gezin uit 4 of meer personen bestaat
    Verandert uw gezinssamenstelling na 1 juli 2018 en bestaat het dan uit 4 of meer personen? Dan is bezwaar niet mogelijk.
  • uw inkomen hoger is dan € 41.056 én u chronisch ziek bent of een beperking heeft

Meer informatie

In de Nieuwsbrief huurverhoging 2018 die huurders bij de huurverhogingsbrief hebben gekregen, vindt u meer informatie. Vragen en antwoorden over de huurverhoging vindt u bij 'veelgestelde vragen' .