Vervolgmetingen Zulthereschweg e.o. in Roden

Geplaatst op door Detty Brink

Tussen 23 en 27 april 2018 vindt de jaarlijkse meting plaats van woningen aan Plataanweg, Goudenregenstraat, Acacialaan, Ceintuurbaan-Noord en Zultereschweg in Roden. Alle bewoners hebben hierover bericht ontvangen. De metingen hebben te maken met verzakkingen van woningen aan de Zultereschweg 123 t/m 129. Deze woningen zijn in 2017 gesloopt.

Metingen door extern bureau

Onderzoekers van het bureau Wiertsema & Partners meten tussen 23 en 27 april 2018 de buitenzijden van hoekwoningen. Bewoners van bovengenoemde straten hoeven voor dat onderzoek niet thuis te blijven. Mochten er bijzondere afwijkingen geconstateerd worden, dan neemt Woonborg rechtstreeks contact op met bewoners.

Sloopterrein wordt ingezaaid met gras

Het terrein waar de woningen van de Zultereschweg 123 t/m 129 stonden, wordt in het voorjaar 2018 ingezaaid met gras. Of op deze locatie op termijn woningen worden teruggebouwd is op dit moment nog niet duidelijk. 

Waarom wordt er gemeten?

In 2017 werd er scheefstand geconstateerd in de woningen aan de Zulthereschweg 123 t/m 129 . De scheefstand was dusdanig dat besloten is de woningen te slopen. Vervolgens zijn de andere 112 woningen in omliggende straten en van hetzelfde woningtype gemeten. Het resultaat was dat er geen bijzondere afwijkingen zijn geconstateerd bij 110 woningen. Wel werd er een afwijking gevonden in de vloer / gevel van de woningen aan de Zulthereschweg 54 en 56. Deze woningen zijn hersteld en inmiddels opnieuw verhuurd.