Woonlastenonderzoek 2018

Geplaatst op door Detty Brink

Het woonlastenonderzoek is een initiatief van tien woningcorporaties, werkzaam in de regio Drenthe en omgeving, en hun huurdersverenigingen. Het doel is inzicht te krijgen in de woonlasten van huurders in relatie tot hun inkomen. Met de resultaten willen we ervoor zorgen dat we het wonen in een huurhuis nu en in de toekomst betaalbaar kunnen houden.

Wat houdt het Woonlastenonderzoek in?

Het Woonlastenonderzoek brengt in beeld hoeveel mensen maandelijks kwijt zijn aan woonlasten in verhouding tot hun inkomen. Woonlasten bestaan o.a. uit huur, heffingen, belastingen en energiekosten.

Wie zijn de initiatiefnemers van het Woonlastenonderzoek?

Het Woonlastenonderzoek is een initiatief van woningcorporaties Actium, De Volmacht, Woonservice, Woonconcept, Woonborg, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Omnia Wonen en Wetland Wonen en hun huurdersverenigingen. De Nederlandse Woonbond is nauw bij het onderzoek betrokken.

Wie voert het onderzoek uit?

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem . Een gerenommeerd bureau dat ervaringen heeft met dit soort onderzoeken voor andere woningcorporaties.

Welke vragen komen aan bod?

 1. Over persoonlijke situatie, zoals gezinssamenstelling en leeftijd
 2. Over de woning(kenmerken), zoals aantal kamers en soort woning
 3. Over woonlasten en inkomen
 4. Over persoonlijke beleving van woonlasten in relatie tot inkomen

Welk resultaat beogen we met het onderzoek?

 1. Wat geven huurders uit aan woonlasten, zoals huur, gas, water, elektra en gemeentelijke heffingen, en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het inkomen?
 2. Hoeveel huurders ervaren moeilijkheden bij het betalen van de woonlasten?
 3. Wat kenmerkt deze groep die moeilijkheden ondervindt bij het betalen van woonlasten (huishoudensamenstelling, leeftijd, e.d.)?
 4. Welke groep huurders is kwetsbaar bij een stijging van de woonlasten? 
 5. In hoeverre is de sociale huurvoorraad (nog) goed betaalbaar voor de doelgroep?

Wie ontvangen de vragen?

Alle huurders van de deelnemende corporaties worden per mail of per brief aangeschreven. Bij Lefier worden alleen de huurders in de provincie Drenthe aangeschreven en bij Omnia Wonen alleen huurders in Steenwijkerland. Uitgangspunt hierbij is dat de uitkomsten, minimaal op gemeenteniveau, een representatief beeld moeten geven.

Kunnen huurders ook meedoen aan het onderzoek wanneer ze geen uitnodiging hebben ontvangen?

Dat kan. U vindt de vragenlijst via deze link.

Zijn de vragen digitaal of op papier?

Een deel van de huurders wordt per mail benaderd en een deel op papier.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Om de vragen te kunnen invullen, moet je gegevens over o.a. inkomen, energie- en waterlasten bij de hand hebben.

Welke gegevens heb je nodig om de vragenlijst te kunnen invullen?

 • Huidige huurprijs
 • Servicekosten
 • Huurtoeslag
 • Maandelijks voorschot energie
 • Gas- en elektriciteitsverbruik
 • Maandelijks voorschot water
 • Bruto en netto inkomen (IB60-formulier, loonstrook/AOW of pensioenoverzicht)

Wanneer moet de vragenlijst uiterlijk worden teruggestuurd?

Terugsturen van ingevulde vragenlijsten kan uiterlijk op 15 juni 2018.

Wat krijgen respondenten voor de moeite?

Respondenten maken per corporatie kans op één van de vijf cadeaubonnen van €50.-. De prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.

Gebeurt het invullen van de vragenlijst anoniem?

De gegevens die de huurder invult, worden uitsluitend anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt. De ingevulde gegevens zijn niet op persoonsniveau te herleiden. De privacy van de huurder is hierdoor gegarandeerd. Wil de huurder meedingen naar een waardebon van 50 euro, dan moet de huurder zijn/haar contactgegevens opgeven. Ook in dat geval is de privacy van de huurder gegarandeerd. Hun persoonlijke gegevens worden niet gekoppeld aan de onderzoeksresultaten.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in toekomstig beleid en plannen. Het helpt ons de financiële situatie van huurders te begrijpen en keuzes te maken die bijdragen aan de betaalbaarheid van het wonen van onze huurders.

Wanneer zijn de woonlasten betaalbaar?

Dit bepalen we aan de hand van de normen die het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) daarvoor heeft opgesteld.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Via een vragenlijst met een begeleidende brief. Huurders kunnen de vragenlijst ook online beantwoorden via:https://www.companen.nl/onderzoek/woonlastenonderzoek De vragenlijst vind je hiernaast onder de documenten.

Wie ontvangt een vragenlijst?

Alle huurders van de deelnemende corporaties worden per mail of per brief aangeschreven. Bij Lefier worden alleen de huurders in de provincie Drenthe aangeschreven en bij Omnia Wonen alleen huurders in Steenwijkerland.

Wanneer sluit het onderzoek?

15 juni 2018

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaan we lokaal verder in gesprek met onze huurdersverenigingen en gemeenten om te zorgen dat we het wonen in een huurwoning – nu en in de toekomst – betaalbaar kunnen houden. Na de zomer melden we de conclusies van het onderzoek op onze website. Wie zijn contactpersoon bij onze corporatie?