Zonnepanelen

We streven ernaar dat ons woningbezit in 2020 gemiddeld energielabel B heeft. Dat zorgt voor minder CO2 uitstoot en kan voordelig zijn voor de portemonnee van onze huurders. Het plaatsen van zonnepanelen op een deel van onze huurwoningen helpt bij het behalen van de doelstelling.

Stand van zaken

In 2016 en 2017 boden we 1.100 huurders zonnepanelen aan. Daarbij ging het om woningen die al redelijk goed geïsoleerd waren. De woningen gingen van energielabel C naar B. We vroegen daar geen huurverhoging voor. De woningen uit onze verbeterprojecten worden in 2018 ook voorzien van zonnepanelen.