Huurverhoging 2019

In 2019 krijgen de meeste woningen van Woonborg een huurverhoging. De hoogte kan per woning verschillen. Dat hangt af van wat u nu betaalt en wat de prijs van uw woning is. Daarnaast voert Woonborg ook een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Alle huurders van Woonborg krijgen voor 1 mei 2019 hierover een brief.

Percentages huurverhoging 2019

Dit zijn de percentages van de huurverhoging in 2019:

 • 0%: de huidige huur is hoger dan of gelijk aan de streefhuur van uw woning.
 • tussen 0% en 1,7%: de huidige huur is tot 10% lager dan de streefhuur van uw woning.
 • 2,23%: de huidige huur is meer dan 10% lager dan de streefhuur van uw woning.
 • 5,6%: inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen van € 42.436 of meer.

Waarom een huurverhoging?

 1. Elke woning van Woonborg krijgt een huurprijs die erbij past. De prijs is afgestemd op het type woning en voor wie de woning bedoeld is.
 2. Op termijn is er minder verschil in de huur van nieuwe huurders en huurders die ergens al langer wonen.
 3. Woonborg wil de komende jaren flink investeren in de kwaliteit van woningen. Ook moeten er andere woningen komen die geschikt zijn voor een- of tweepersoonshuishoudens. Om die investeringen te kunnen doen, zijn extra inkomsten nodig.

Sociaal Huurakkoord

Eind 2018 hebben de Woonbond en de woningcorporaties een Sociaal Huurakkoord afgesloten. De afspraken gaan vanaf 2020 in. Eén afspraak passen wij in 2019 al toe: de huurverhoging van alle huurwoningen samen is niet hoger dan inflatie, namelijk 1,6%. De afspraken over huurbevriezing of verlaging passen wij in 2019 niet toe.

Bezwaar maken? Reageer vóór 1 juli 2019

Heeft u vragen over de huurverhoging of wilt u bezwaar maken? Dat kunt u op drie manieren doen:

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen van 5,6% en voldoet aan een van de volgende voorwaarden? Dan kunt u bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van uw huurverhoging. De voorwaarden zijn:

 1. Het totale huishoudinkomen van alle gezinsleden is gedaald van meer dan € 42.436 naar lager dan € 42.436. Als deze daling in 2018 was, dan kunt u ons vragen nogmaals het huishoudinkomen op uw adres op te vragen bij de Belastingdienst. Woonborg doet dit dan begin juni 2019. Is het gezinsinkomen in 2019 gedaald, dan moet u loonstroken van alle gezinsleden aanleveren bij Woonborg.
 2. Uw huishouden op 1 juli 2019 bestond uit minstens vier personen. U moet dit aantonen door een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen bij uw gemeente. Daaruit moet blijken dat er vier personen op uw adres staan ingeschreven. Als u bij uw gemeente een uittreksel opvraagt, dan zijn hier wel kosten aan verbonden.
 3. U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als u kunt aantonen dat een lid van uw huishouden een zorgindicatie heeft. Dat kan gaan over WVG/WMO, mantelzorg of bij blindheid. U moet dan meer dan 10 uur verzorging per week in huis hebben.
 4. Uw huishouden telt (op 1 juli 2019) één of meer AOW-gerechtigden. U toont dit aan door de aankondigingsbrief van uw AOW-leeftijd van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op te sturen naar Woonborg. U krijgt de brief van SVB ongeveer vier maanden voor het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Heeft u een huurverhoging gekregen en verdient u minder dan € 42.436? Dan heeft bezwaar maken geen zin. Wij wijzen uw bezwaar dan af.

Vragen en antwoorden over de huurverhoging

Wij hebben vragen en antwoorden over de huurverhoging voor u op een rij gezet. Heeft u een andere vraag? Mail of bel ons: info@woonborg.nl, telefoon (0592) 303600.