Vragen over de huurverhoging

In 2019 krijgen de meeste woningen van Woonborg een huurverhoging. De hoogte kan per woning verschillen. Hieronder staan veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op. Mail: info@woonborg.nl of telefoon (0592) 303600.

 • Ja, maar nog niet alle afspraken. Eind 2018 hebben de Woonbond en de woningcorporaties een sociaal huurakkoord afgesloten. De afspraken gaan formeel vanaf 2020 in. Woonborg voert één van de afspraken dit jaar al in: de huurverhoging van alle huurwoningen samen is niet hoger dan inflatie: 1,6%.

 • Nee, Woonborg past in 2019 geen huurbevriezing- of verlaging toe.

 • Woonborg heeft een inkomensindicatie opgevraagd bij de Belastingdienst. We krijgen dan bericht welke huurders meer dan € 42.436 verdienen. Dit is gebaseerd op het huishoudinkomen in 2017 van alle bewoners die op dit moment op uw adres wonen.

 • Als de huishoudsamenstelling op de inkomensindicatie van de Belastingdienst niet klopt, dan kunt u een wijziging doorgeven aan uw gemeente. De gemeente past dit aan in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt Woonborg vragen om begin juni 2019 nogmaals een inkomensindicatie op te vragen van de personen die op dat moment zijn ingeschreven op uw adres.

 • Ja, u kunt bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van uw huurverhoging. Dit zijn de voorwaarden:

  • Het totale huishoudinkomen van alle gezinsleden is gedaald van meer dan € 42.436 naar lager dan € 42.436. Als deze daling in 2018 was, dan kunt u ons vragen nogmaals het huishoudinkomen op uw adres op te vragen bij de Belastingdienst. Woonborg doet dit dan begin juni 2019. Is het gezinsinkomen in 2019 gedaald, dan moet u loonstroken van alle gezinsleden aanleveren bij Woonborg.
  • Uw huishouden op 1 juli 2019 bestond uit minstens vier personen. U moet dit aantonen door een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen bij uw gemeente. Daaruit moet blijken dat er 4 personen op uw adres staan ingeschreven. Als u bij uw gemeente een uittreksel opvraagt, dan zijn hier wel kosten aan verbonden.
  • U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als u kunt aantonen dat een lid van uw huishouden een zorgindicatie heeft. Dat kan gaan over WVG/WMO, mantelzorg of bij blindheid. U moet dan meer dan 10 uur verzorging per week in huis hebben.
 • Ja, maar u kunt alleen bezwaar maken als uw inkomen gedaald is en als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen van 5,6%. Heeft u een huurverhoging gekregen en verdient u minder dan € 42.436? Dan heeft bezwaar maken geen zin. Wij wijzen uw bezwaar dan af.

 • Woonborg heeft voor alle woningen de prijs bepaald. Die prijs wordt ook wel ‘streefhuur’ genoemd. We gebruiken daar het puntensysteem voor. Het aantal punten van een woning vertelt wat Woonborg maximaal mag vragen. Wij vragen dat maximum nooit maar berekenen een percentage.

 • Ja, de huurverhoging kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Woonborg geeft uw nieuwe huurbedrag door aan de belastingdienst. U hoeft zelf niets te doen.

 • Nee, de Belastingdienst zal uw maandelijkse voorschot huurtoeslag niet direct aanpassen. Uw nieuwe huurbedrag wordt wel gebruikt bij de definitieve berekening van uw huurtoeslag over 2019. Die berekening krijgt u in 2020. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die dan alsnog uit.

 • Dit is geen wettelijke reden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Wij wijzen uw bezwaar dan af. Als u vindt dat technische zaken in uw woning niet goed op orde zijn, dan kunt u Woonborg natuurlijk vragen om een reparatie aan uw woning uit te voeren. U kunt dit via onze website doen, of bellen naar 0592 30 36 00.