Deelopzegging

Staat de huurovereenkomst op naam van u én uw partner? En wil een van beiden de woning verlaten? Dan kunt u samen een verzoek ‘Afstand huurrechten’ indienen. Degene die uit de woning vertrekt, doet afstand van zijn huurrechten.

Voorwaarden

 • De achterblijvende huurder geeft aan dat hij of zij alle rechten en plichten van de huurovereenkomst overneemt.
 • U tekent allebei het formulier. Daarmee gaat u beiden akkoord met de wijziging.
 • Zolang u allebei op het contract staat, bent u allebei verantwoordelijk voor:
  - het hele bedrag van de huurprijs
  - alle andere verplichtingen die uit de huurovereenkomst en de wet voortvloeien 
 • We hanteren een opzegtermijn. De verandering gaat in op de eerste van de volgende maand.
 • Degene die de huur voortzet, moet de huur kunnen betalen.

Wat u moet doen

 • Download het formulier ‘Verzoek afstand huurrechten’ hieronder.
 • Print het uit en vul het in.
 • Geef samen met uw ex-partner aan op wiens naam het huurcontract moet blijven.
 • Maak een kopie van de legitimatiebewijzen van u beiden.
 • Stuur op naar: Woonborg, Postbus 3, 9480 AA Vries.
 • De huurder die in de woning blijft wonen en de vertrekkende huurder ontvangen beiden een bevestiging van de wijziging van de huurovereenkomst.

Ontvangt u huurtoeslag? Geef dan de gewijzigde situatie door aan de Belastingdienst. Zo zorgt u ervoor dat u het juiste voorschotbedrag krijgt. Dat voorkomt terugbetalen.