Huurderspanel

Huurderspanel

Elk jaar organiseren we een huurderspanel. Telkens over een ander onderwerp en in een andere vorm. Het thema in 2018: langer zelfstandig thuis wonen.

Bijeenkomst 15 november 2018

Het huurderspanel 2018 bestond uit 20 deelnemers . Zij spraken in groepjes over de volgende onderwerpen:

  • hoe kun je op een goede manier zelfstandig thuis wonen? Ook op (zeer) oude leeftijd?
  • Wat betekent het als je thuis meer zorg nodig hebt?
  • Wat heb je dan van de omgeving nodig?
  • En: wat betekent het voor Woonborg dat huurders langer zelfstandig thuis wonen?

Verslag 1e bijeenkomst

De deelnemers hebben het verslag van de bijeenkomst thuisgestuurd gekregen. U kunt het hier downloaden.

Vervolg in 2019

Tijdens de eerste bijeenkomst van dit huurderspanel zijn diverse thema's behandeld. Alle reacties, tips en opmerkingen gaan we bundelen en opnieuw bespreken. Met de 20 deelnemers hebben we al besloten dat dit huurderspanel in 2019 nog een keer bij elkaar komt.

Wilt u reageren? Heeft u tips of opmerkingen? Mail of bel ons. Wij horen het graag!