Leefbaarheid

Volgens de nieuwe Woningwet (juli 2015) mogen woningcorporaties niet aan sponsoring doen. We geven dus geen geld aan bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen of evenementen. Wat wel mogelijk is: het ondersteunen van initiatieven van huurders. En daar zijn wij helemaal voor!

Initiatieven van huurders

Iedereen heeft wel eens een goed idee om de buurt leefbaarder of duurzamer te maken. Wij ondersteunen dat graag. Dat doen we door mee te denken, mee te helpen en soms ook met wat geld.

Daarvoor moet het idee voldoen aan deze voorwaarden:

  • Een initiatief moet komen van onze huurders en bedoeld zijn vóór onze huurders.
  • Het moet bedoeld zijn om de leefbaarheid en/of duurzaamheid van onze woningen of wooncomplexen te verbeteren.
  • Huurders moeten bij de uitvoering zelf het initiatief nemen en/of actief meewerken.


Heeft u een idee of plan en wilt u daarover eens praten? Neem dan contact met onze consulenten wijkbeheer & leefbaarheid. Mail naar info@woonborg.nl of bel 0592 30 36 00.

Heeft u een idee of plan?

Heeft u een idee of plan en wilt u daarover eens praten? Neem dan contact met onze consulenten wijkbeheer & leefbaarheid. Mail naar info@woonborg.nl of bel 0592 30 36 00.