Overlast

Het is heel normaal dat u merkt dat u buren hebt: een deur die wordt dichtgeslagen, de geur van de barbecue, het geluid van de radio, ruziënde kinderen. U hoort elkaar. Zo gaat het nu eenmaal als je naast elkaar woont.

Wanneer is er sprake van overlast?

Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer ‘het elkaar horen’ overgaat in overlast. Wat voor de één normaal is, is voor de ander te veel. Waar precies de grens ligt van wat toelaatbaar is, dat verschilt per situatie, per buurt en per persoon.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van overlast:

 • Als u regelmatig ernstige hinder van uw buren ondervindt.
 • Als u aanwijzingen heeft dat uw buren geen rekening met u willen houden.
 • En vooral: als er meer buren zijn die overlast ervaren.

Wat te doen?

Ga eerst zelf met uw buren in gesprek. Het is mogelijk dat uw buren niet in de gaten hebben dat u last van ze heeft. In dat geval zijn mensen vaak graag bereid om hun gedrag aan te passen. Bedenk ook hoe u het zou vinden als er plotseling een instantie op de stoep staat terwijl u zich van geen kwaad bewust bent. Praten helpt.

Tips:

 • Wacht niet te lang met het bespreekbaar maken van de overlast.
 • Vraag altijd van tevoren of het uitkomt om even te praten.
 • Bedenk dat uw buren misschien niet in de gaten hebben dat u last van ze heeft.
 • Bedenk hoe u graag aangesproken zou worden.
 • Als u erg boos bent, wacht dan even met het gesprek. Door emoties kan de situatie juist verslechteren.
 • Als u gaat praten, zorg er dan voor dat u weet wat u wilt gaan zeggen. Schrijf  het bijvoorbeeld vooraf op.
 • Probeer redelijk te blijven met uw verwachtingen. U kunt niet verwachten dat u nooit meer wat van uw buren merkt.
 • Maak duidelijk afspraken met elkaar en zorg dat u het daar beiden over eens bent.

Als u wilt overleggen over de aanpak, dan kunt u contact opnemen met een van onze woonconsulenten.

Als u er samen niet uit komt

Komt u er na gesprekken samen niet uit, dan kunt u Woonborg om hulp vragen. Vul hiervoor het formulier onderaan de pagina in.

Wanneer onderneemt Woonborg actie?

Woonborg neemt alleen klachten in behandeling wanneer:

 • U een duidelijke gegronde klacht heeft over gebeurtenissen die in strijd zijn met de huurvoorwaarden.
 • De overlast die u ondervindt, in hoge mate uw woongenot verstoort.
 • U zelf al met de buren hebt gepraat.

Afhankelijk van de overlast, zal de overlastveroorzaker aangeschreven worden of uitgenodigd voor een gesprek om de overlast te bespreken en afspraken te maken voor de toekomst.

Bemiddeling bij burenruzie

In sommige gevallen is de overlast het gevolg van een burenruzie. Het uitgangspunt van Woonborg is dat zij bij een overlastmelding ook ‘de andere kant van het verhaal’ zal horen. In deze gevallen denken we met u mee over de mogelijkheden voor bemiddeling.

Samenwerking met hulpverlening

Woonborg werkt samen in zogeheten OGGZ-netwerken. Professionals van verschillende maatschappelijke instanties, zoals maatschappelijk werk, gemeente, politie, (geestelijke) gezondheidszorg en woningcorporaties bespreken hier probleemgevallen in de buurt.

Het is mogelijk dat Woonborg een overlastsituatie aankaart in dit overleg. Dan proberen we met andere instanties om tot een oplossing te komen.

U kunt ook zelf probleemsituaties melden bij het OGGZ-meldpunt. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf en/of zijn woning verwaarloost. Of als u ernstige overlast ondervindt.

Een melding doet u zo:

 

Andere instellingen

Ook andere instanties kunnen u helpen, advies en tips geven:

 • Geen spoed, wel politie: 0900 88 44
 • Alarmnummer politie, brandweer, GGD: 112
Melding overlast
 • Welke actie hebt u zelf ondernomen om de overlast op te lossen? Hebt u gepraat met de veroorzaker? Zijn er meer mensen die overlast ervaren?

  Als u er samen niet uit komt vult u onderstaand formulier in. Woonborg kijkt of zij kan bemiddelen.

 •  
 • Uw gegevens

 •  
 • De situatie

 • (.jpeg, .doc, .jpg, .png, .pdf, .docx)

 •  
 • Wat hebt u zelf gedaan om de overlast op te lossen?

 • Gegevens overlastveroorzaker(s)

 • Na het insturen van het formulier