afstand huurrecht

Staat uw huurovereenkomst op naam van u en uw partner? En verlaat één van u beiden de woning? Dan laat degene die vertrekt, dat aan ons weten. Die moet dan afstand doen van zijn huurrechten.

Laat het ons weten wanneer een van u vertrekt

Geef uw vertrek dus niet alleen door aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente, maar ook aan ons. Daarmee voorkomt u dat u als vertrekkende huurder verantwoordelijk blijft voor de rechten en plichten uit de huurovereenkomst.

Laat het ons dus altijd weten als uw situatie verandert. Dan voorkomt u problemen en misverstanden. Gebruik daarvoor het formulier ‘Verzoek afstand huurrechten’. Hierop kunnen u en uw ex-partner allebei aangeven wat de wijziging is.

  • Degene die uit de woning vertrekt, doet afstand van zijn huurrechten.
  • De achterblijvende huurder geeft aan dat hij of zij alle rechten en plichten van de huurovereenkomst overneemt.

Door uw handtekening op het formulier te zetten, geeft u aan dat u beiden akkoord gaat met de wijziging. Zolang een van beiden geen afstand van huurrechten heeft gedaan, bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor:

  • het hele bedrag van de huurprijs;
  • alle andere verplichtingen die uit de huurovereenkomst en de wet voortvloeien.

Stuur uw gegevens mee

Bij het formulier stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs of geldige verblijfstitel van u beiden.

Houdt rekening met de voorwaarden

Bij afstand van huurrechten gelden deze voorwaarden:

  • Houdt u hierbij rekening met een opzegtermijn van minimaal één maand. De einddatum valt op de eerste van de volgende volle maand. Die maand gaat in op de dag dat we uw verzoek ontvangen.
  • Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u geen afstand doen van huurrechten.
  • De huurder die in de woning blijft wonen en de vertrekkende huurder ontvangen beiden een bevestiging van de wijziging van de huurovereenkomst.

Ontvangt u huurtoeslag? Geef dan de gewijzigde situatie door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u een verkeerd voorschot ontvangt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Per e-mail via het contactformulier. Of per telefoon: (0592) 30 36 00.