bewonersorganisaties

Woonborg betrekt huurders bij het beleid. We doen dit onder andere via de Algemene Huurdersbelangenvereniging WOON. Met AH WOON spreken we bijvoorbeeld over:

  • wijkvernieuwing 
  • leefbaarheid 
  • renovatieprojecten 
  • jaarlijkse huurverhoging 
  • etc.

AH WOON overlegt regelmatig met de leden en commissies om zo te horen wat er speelt in uw buurt.

Lid worden?

U kunt lid worden van AH WOON. AH WOON vertegenwoordigt dan ook uw belangen. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op de website van AH WOON.

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn de huurdervertegenwoordigers binnen een woongebouw, bijvoorbeeld een appartementencomplex. Wij overleggen twee keer per jaar met deze commissies. We bespreken dan zaken rondom de gezamenlijke / openbare ruimten. Sommige woongebouwen hebben geen bewonerscommissie. In deze woongebouwen vindt een koffieuurtje plaats waarbij we alle bewoners uitnodigen.