leefbaarheid

Sinds de nieuwe Woningwet van kracht is (juli 2015) mogen woningcorporaties niet meer aan sponsoring doen. Geld geven aan bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen of evenementen doen wij dus niet meer. Wel mogen én willen we initiatieven van huurders blijven ondersteunen.

Initiatieven van huurders

Soms ondersteunen we initiatieven van onze huurders met geld, soms door mee te denken en mee te werken. We bekijken dan eerst of het plan of idee aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Een initiatief moet komen van onze huurders en bedoeld zijn vóór onze huurders
2. Het idee of plan moet bedoeld zijn om de leefbaarheid en/of duurzaamheid van onze woningen of complexen te verbeteren
3. Huurders moeten bij de uitvoering zelf het initiatief nemen en/of actief meewerken

Heeft u een idee of plan?

Heeft u een idee of plan en wilt u daarover eens praten? Neem dan contact met onze consulenten wijkbeheer & leefbaarheid. Mail naar of bel naar (0592) 30 36 00.