Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is periodiek onderhoud en terugkerende onderhoud aan de woningen of de woongebouwen. Welke onderhoudswerkzaamheden we uitvoeren kan verschillend zijn; van het repareren van houtrot, het uitvoeren van een schilderbeurt, het herstellen van voegwerk tot liftonderhoud.

Planning van het woningonderhoud

Elke woning komt eens in de acht jaar aan de beurt voor planmatig onderhoud. Regelmatig voeren wij inspecties uit aan onze woningen. Het onderhoudsniveau van de woning blijft voor ons op deze manier goed inzichtelijk waardoor we weten welk onderhoud we aan onze woningen moeten uitvoeren.

We houden bij het plannen van het onderhoud rekening met de levensduur van de woningen en we letten op de kosten van deze werkzaamheden. U ontvangt van ons op tijd informatie over het planmatig onderhoud aan en om uw woning.