Verbeter onderhoud

Bij verbeteronderhoud voegen we iets toe aan de woning. Zoals bijvoorbeeld isolerende maatregelen, zonnepanelen of een bijkeuken. Hierdoor krijgt de woning een betere technische kwaliteit en neemt het wooncomfort toe. Bovendien kan de verbetering van invloed zijn op de hoogte van de woonlasten.

Meer kwaliteit

Bij ieder verbeterproject bekijken we hoe de kwaliteit van de woning kan worden verbeterd.

  • Het verbeteren van de buitenkant van de woning. Dit doen we bijvoorbeeld door isolerende maatregelen aan te brengen of een dakkapel te plaatsen.
  • Het moderniseren van de binnenzijde van de woning. Bijvoorbeeld het aanbrengen van mechanische ventilatie of een douche- en toiletrenovatie.
  • Veranderingen aan de plattegrond van een woning. Bijvoorbeeld het toevoegen van een bijkeuken of het vergroten of verplaatsen van een badkamer.

Energie besparen en opwekken

Ons doel is om de woonlasten voor de huurder betaalbaar te houden. Bij verbeteronderhoud wegen we af of we door het aanbrengen van isolerende maatregelen ook ervoor kunnen zorgen dat woonlasten omlaag gaan.

Een ingrijpende verbeteringsingreep is door woningen ‘nul op de meter’ te maken; ook wel ‘energieneutraal’ genoemd. Met de huidige technieken is het mogelijk een woning zo te renoveren dat deze net zoveel energie opwekt als het verbruikt.

Veiligheid

Woonborg investeert in het veiliger maken van de woningen en de directe omgeving. Dit doen we door het aanbrengen van veilig hang- en sluitwerk, buitenverlichting en rookmelders.