afstand huurrechten

Staat de huurovereenkomst op naam van u en uw partner en verlaat een van u beiden de woning? Dan laat degene die vertrekt, dat aan ons weten. De vertrekkende huurder moet dan afstand doen van zijn of haar huurrechten.

Geef door wanneer een van u vertrekt

Geef uw vertrek niet alleen door aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van uw gemeente, maar ook aan Woonborg. Daarmee voorkomt u dat u als vertrekkende huurder verantwoordelijk blijft voor de rechten en plichten uit de huurovereenkomst.

Laat het ons dus altijd weten als uw situatie verandert. Daarmee voorkomt u problemen en misverstanden. Gebruik daarvoor het formulier ‘Verzoek afstand huurrechten’. Hierop kunnen u en uw ex-partner allebei aangeven wat de wijziging is.

  • Degene die uit de woning vertrekt, doet afstand van zijn huurrechten.
  • De achterblijvende huurder geeft aan dat hij of zij alle rechten en plichten van de huurovereenkomst overneemt. 

Door uw beider handtekening op het formulier te zetten, geeft u aan dat u beiden akkoord gaat met de wijziging. Zolang een van u geen afstand van huurrechten heeft gedaan, blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor:

• het hele bedrag van de huurprijs;
• alle andere verplichtingen die uit de huurovereenkomst en de wet voortvloeien.

Stuur uw gegevens mee

Bij het formulier 'afstand huurrechten' stuurt u ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs of geldige verblijfstitel van u en uw partner mee. Bij afstand van huurrechten gelden deze voorwaarden:

  • De opzegtermijn is minimaal één maand. De einddatum valt op de eerste van de volgende volle maand. Die maand gaat in op de dag dat we uw verzoek ontvangen.
  • Heeft u een huurachterstand, dan kunt u geen afstand doen van huurrechten. 
  • De huurder die in de woning blijft wonen en de vertrekkende huurder ontvangen beiden een bevestiging van de wijziging van de huurovereenkomst.

Ontvangt u huurtoeslag? Geef dan de gewijzigde situatie door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u een verkeerd voorschot ontvangt.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail via het contactformulierof per telefoon: (0592) 30 36 00.