huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Houdt u dan rekening met de opzegtermijn. U kunt de huur iedere werkdag van de maand opzeggen. Hierbij geldt wel dat dit minimaal 30 dagen van tevoren moet gebeuren.

Wilt u bijvoorbeeld 7 mei de woning verlaten, dan moet u dit uiterlijk  op 6 april aan ons gemeld hebben. Wij gaan uit van de datum waarop wij de huuropzegging hebben ontvangen.

Wilt u meer weten over hoe u een huurwoning  van Woonborg moet achterlaten, dan verwijzen wij u naar de folder Verhuizen - hoe laat ik de woning achter. Deze vindt u onder de gerelateerde documenten.

Huur opzeggen: altijd schriftelijk

Wilt u uw huur opzeggen? Vul dan het formulier 'huur opzeggen' in en stuur het naar Woonborg.

Afspraak voorinspectie van de woning

U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging nadat u de huur heeft opgezegd. In deze bevestiging staat de datum en het tijdstip waarop de verhuurmakelaar van Woonborg langskomt voor een voorinspectie van de woning. Hebt u een e-mailadres dat bij ons bekend is, dan ontvangt u deze bevestiging per mail.

Woning leeg, schoon en onbeschadigd opleveren

Bij de voorinspectie krijgt u van de verhuurmakelaar van Woonborg informatie hoe u de woning oplevert op het moment dat het huurcontract eindigt. Bij deze inspectie vult de verhuurmakelaar een inspectielijst in. U krijgt hiervan een kopie. Stelregel bij oplevering is dat de woning leeg, schoon en vrij van beschadigingen moet zijn. Heeft u vragen naar aanleiding van de inspectielijst, neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

Heeft u goederen die u aan een nieuwe huurder ter overname wilt aanbieden, dan legt u dat vast op een overnameformulier. Als u dat prettig vindt, dan helpt de verhuurmakelaar u bij het invullen. U krijgt dit formulier bij de bevestigingsbrief van uw huuropzegging.

Sleutels inleveren

Op de einddatum van het huurcontract levert u de sleutels bij ons in. U kunt hiervoor het sleuteldoosje gebruiken dat u tijdens de voorinspectie ontvangt. Verder levert u in:

  • overnamelijst met uw handtekening en die van de nieuwe huurder (indien van toepassing)
  • meterstanden (zoals die staan ingevuld op de inspectielijst)

U levert het sleuteldoosje voor 12.00 uur ’s middags in op de opzeggingsdatum bij de balie van een van onze vestigingen in Vries of Roden. U kunt het doosje ook in de brievenbus doen van een van onze vestigingen .

Eindcontrole door Woonborg

Na ontvangst van het sleuteldoosje met alle documenten en sleutels, controleren wij nogmaals de woning. U hoeft bij deze eindcontrole niet aanwezig te zijn.

Eindafrekening

Na de eindcontrole ontvangt u de eindafrekening. De betaalde huur of huurachterstand, eventuele reparatiekosten of nog openstaande rekeningen worden daarmee verrekend.

Woning op afgesproken tijd opleveren

Na uw huuropzegging gaan wij direct op zoek naar een nieuwe huurder voor de woning. Wij willen de woning namelijk zo snel mogelijk weer verhuren. Daarom is het belangrijk dat u de woning op de afgesproken datum en in de afgesproken staat oplevert. Doet u dat niet, dan zijn wij genoodzaakt om geleden schade bij u in rekening te brengen.

Overname door nieuwe huurder

Heeft u goederen die u ter overname wilt aanbieden aan de nieuwe huurder? Dan geven wij - alleen met uw toestemming - uw contactgegevens aan de nieuwe huurder door. De nieuwe huurder kan vervolgens met u verder overleggen over eventuele overname van bijvoorbeeld vloerbedekking of gordijnen. De nieuwe huurder is natuurlijk niet verplicht om roerende zaken van u over te nemen.

Bij onroerende zaken is dit anders geregeld. Onroerend zaken zijn die zaken die aan het onroerend goed (de woning) zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld een garage, schuurtje, (inbouw)keuken, ligbad (verlijmde) steenstrips, schrootjeswanden en dergelijke. Deze zaken kunnen alleen met de schriftelijke toestemming van Woonborg aan een nieuwe huurder worden ‘overgedragen’. Verder gelden dan de volgende voorwaarden:

  • de onroerende zaken moeten (technisch) in goede staat verkeren; 
  • het mag de (toekomstige) verhuurbaarheid niet in gevaar brengen; 
  • de opvolgende huurder is bereid de voorwaarde(n) te aanvaarden die Woonborg ten aanzien van die zaken stelt.

Wanneer de verhuurmakelaar van Woonborg bepaalde veranderingen aan de woning niet accepteert, dan moet u alsnog de woning herstellen.

Containers schoonmaken en verhuizing doorgeven

Denkt u aan het schoonmaken van de afvalcontainers? Deze containers zijn eigendom van de gemeente. Om verlies of diefstal te voorkomen, adviseren wij u de containers in uw berging/schuur te zetten als u de woning oplevert.

Vergeet niet uw verhuizing te melden aan nutsbedrijven voor gas, water en elektra en zorg ervoor dat de post wordt doorgestuurd. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministraties bent u verplicht om dat binnen 5 dagen na uw verhuizing aan uw (nieuwe) gemeente door te geven.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het opzeggen van uw huur? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail via het contactformulierof bel ons op (0592) 30 36 00.