huurachterstand

Voor welke datum moet ik mijn huur betaald hebben?

U betaalt uw huur vóór de eerste dag van de volgende maand. Dus de huur van april is uiterlijk 31 maart op de rekening van Woonborg bijgeschreven. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Het is niet toegestaan om uw huur pas de tiende, vijftiende of nog later in de maand te betalen. Uw huurbetaling is niet afhankelijk van de datum waarop u uw salaris of uitkering of pensioen ontvangt.

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

Wellicht dat u een keer de huur niet op tijd kunt betalen. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op om afspraken te maken met ons afdeling huurincasso: (0592) 30 36 84. 

Wanneer schakelt Woonborg de deurwaarder in?

Wij schakelen een deurwaarder in wanneer u na de eerste herinnering en de aanmaning (tweede herinnering) de huurachterstand nog niet betaald heeft. Een betalingsregeling is dan niet meer mogelijk. U betaalt ook de extra kosten van de deurwaarder. Uiteindelijk kunnen wij naar de rechter gaan. Ook deze kosten zijn voor uw rekening.
Het niet betalen van uw huur kan tot ontruiming van de woning leiden.

Hulp nodig?

Kunt u niet rondkomen of heeft u schulden en kunt u de huur niet meer betalen? Neemt u dan contact op met de Gemeentelijke Krediet Bank (GBK). Zij helpen u met het oplossen van financiële problemen.

Privacy

Woonborg is zorgvuldig met privacygevoelige gegevens en zal zich dan ook houden aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens voorschrijft.

Meer informatie?

Heft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulierof per telefoon (0592) 30 36 00.