huurprijsbeleid

Woonborg heeft vanaf 2018 een vernieuwd huurprijsbeleid. Het vernieuwde beleid sluit aan bij de koers die in 2015 is ingezet. Dat betekent dat woningen van Woonborg bereikbaar zijn én blijven voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Wat bepaalt de huurprijs?

  • type woning
  • huurprijs die de huidige bewoners betalen
  • inkomen van de huurder

Huurprijzen bij Woonborg

Huurwoningen in Nederland hebben een wettelijke maximale huurprijs. Woonborg vraagt die maximale huurprijs niet, maar een percentage.

  • woningen voor ouderen: 72%
  • woningen voor gezinnen, met 3 of meer slaapkamers: 63%
  • overige woningen, zoals kamers of jongerenwoningen: 65%

Huurprijs en de waarde van de woning

Huurders krijgen een huurverhoging als er een verschil is tussen de huurprijs die zij betalen en de waarde van de woning. De huurverhoging is een inflatieverhoging + een percentage.

De nieuwe huurprijs ligt altijd op of onder de huurtoeslaggrens. Dat is in 2018 € 710,68. Als de huur hoger wordt dan de huurtoeslaggrens, dan wordt het tot die grens aangepast.

Huurprijsbeleid: op zoek naar balans

Met het vernieuwde huurprijsbeleid vanaf 2018 zocht Woonborg naar een goede balans tussen hoofd en hart. Het hart ligt bij de huurders. Woonborg wil hen goede en energiezuinige woningen bieden. Betaalbaar wonen, in een prettige woonomgeving: dát vindt Woonborg belangrijk.

Maar, om investeringen in het woningbezit de komende jaren te kunnen blijven betalen, zijn extra huurinkomsten nodig. Woonborg gebruikt het hoofd om slim te investeren en verantwoord om te blijven gaan met het eigen huishoudboekje.