huurverhoging

Woonborg is er voor mensen met de lagere inkomens. Onze huurders met hogere inkomens krijgen daarom per 1 juli 2018 de meeste huurverhoging. Bij huurders met lagere inkomens maken we een verschil in de huidige huurprijs. Onze huurders krijgen hierover voor 1 mei 2018 bericht.

Is de huurverhoging afgesproken AH WOON?

Ja, de huurverhoging per 1 juli 2018 past binnen de afspraken die Woonborg en de Algemene Huurdersvereniging hebben gemaakt over het huurbeleid 2015 - 2018.

Bezwaar maken? Geef het vóór 30 juni 2018 door

Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging? Dan moet u dit schriftelijk aan Woonborg doorgeven. Op de website van de Rijksoverheid hoe dat werkt en leest u waar u aan moet voldoen. Ook in onze Nieuwsbrief huurverhoging 2018vindt u daar uitleg over. Let op: uw bezwaar moet vóór 30 juni 2018 bij Woonborg binnen zijn.