burenoverlast

U huurt een woning van Woonborg. Dat betekent in de meeste gevallen dat u buren hebt. Het is heel normaal dat u af en toe uw buren hoort: een deur die wordt dichtgeslagen, de geur van de barbecue, het geluid van de radio, kortom er wordt geleefd. U hoort elkaar. Zo gaat het nu eenmaal bij het naast elkaar wonen.

Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer er sprake is van overlast. Wat voor de één normaal is, is voor de ander te veel. Waar precies de grenzen liggen van wat toelaatbaar is en wat niet verschilt per situatie, per buurt en per persoon.

Ruwweg kunnen we zeggen: er is sprake van overlast als u regelmatig ernstige hinder van uw buren ondervindt, als u het gevoel heeft dat uw buren geen rekening met u willen houden en uw woongenot er grondig door bedorven wordt. En dan vooral als er meer dan één buur is die de overlast ondervindt.

Wat kunt u doen tegen burenoverlast?

Ga eerst zelf in gesprek. Probeer eerst in een gesprek de problemen op te lossen. Wie weet hebben uw buren niet in de gaten dat u last van ze heeft en zijn ze best bereid hun gedrag aan te passen. Hoe zou u het vinden als er plotseling een instantie op de stoep staat terwijl u zich van geen kwaad bewust bent? Praten helpt echt!

Tips bij het gesprek met uw buren:

  • Wacht niet te lang met het bespreekbaar maken van de overlast.
  • Vraag altijd van te voren of het uitkomt om met de buren te praten.
  • U kunt beter niet gaan praten als u boos bent. Hierdoor kan de situatie verslechteren.
  • Als u gaat praten zorg er dan voor dat u weet wat u wilt gaan zeggen.
  • Probeer redelijk te blijven in uw eisen. U kunt niet verwachten dat u nooit meer wat van uw buren hoort of merkt.
  • Maak duidelijk afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Komt u er samen niet uit dan kunt u Woonborg om hulp vragen.

Hoe meldt u een klacht?

Komt u er zelf met uw buren niet uit? Dan kunt u digitaal een formulier invullen (zie rechtermenu) . Woonborg neemt alleen klachten in behandeling als er sprake is van:

  • Een duidelijke gegronde klacht die in strijd is met de huurvoorwaarden.
  • De overlast die u ondervindt, in hoge mate uw woongenot verstoort.
  • U zelf al actie heeft ondernomen.

Gerechtelijke procedure

Blijft de overlast aanhouden ondanks onze bemoeienissen en waarschuwingen? Dan is het mogelijk dat Woonborg een gerechtelijke procedure start om de rechter te vragen de huurovereenkomst te ontbinden en betrokkene uit huis te plaatsen.

Woonborg heeft namelijk niet de bevoegdheid van een politie of justitie. Als we willen (laten) ingrijpen hebben we hiervoor toestemming nodig van de rechter.

Het moet dan wel gaan om ernstige en bewezen overlast. Hiervoor is een dossier nodig die dat aantoont. Daarom moeten alle klachten schriftelijk bij ons worden ingediend.

Ook moeten er meerdere huurders zijn die overlast ondervinden en dit schriftelijk hebben ingediend. Ook moeten bewoners bereid zijn om eventueel te getuigen tijdens de rechtszitting. Houd er rekening mee dat met het starten van een gerechtelijke procedure het overlastprobleem niet direct wordt opgelost. Het vergt veel tijd en energie van alle partijen.

We proberen huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is immers een erg zwaar middel. Daarom gebruiken we dat alleen in het uiterste geval.

Zorg en overlast

Woonborg participeert in zogenaamde OGGZ-netwerken. Professionals van verschillende maatschappelijke instanties, zoals maatschappelijk werk, gemeente, politie, (geestelijke) gezondheidszorg en woningcorporaties bespreken hier probleemgevallen in de buurt.

Het is mogelijk dat Woonborg een overlastsituatie aankaart in dit overleg en dat andere instanties er mee aan de slag gaan om tot een oplossing te komen.

Via het OGGZ-meldpunt kunnen ook burgers melding doen van probleemsituaties. Maakt u zich zorgen over iemand die zichzelf en/of zijn woning verwaarloost? Ondervindt u ernstige overlast in uw woonomgeving?

U kunt hier van een melding maken via het OGGZ-meldpunt. Per telefoon: (0900) 372 27 22. Of via e-mail 

Voor gemeente Haren kunt u een OGGZ-melding maken bij het Lokaal Loket, Kerklaan 5 (tussen 10.00 en 12.00 uur). Per telefoon (050) 534 01 01 of via de emailadressen lokaalloket@torion.nl of wijkteam@haren.nl.

Andere instellingen

Naast de melding bij Woonborg, kunt u contact opnemen met een aantal andere instanties die u kunnen helpen, of handige tips hebben

Alarmnummer politie, brandweer, GGD 112

Geen spoed wel politie (0900) 88 44