Zelf klussen

Graag biedt Woonborg u de mogelijkheid uw woning naar eigen wens en smaak in te richten. Voor sommige veranderingen moet u eerst toestemming aan ons vragen. Goed om te weten is dat u zelf altijd verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de verandering.

Voor welke verandering hoef ik geen toestemming te vragen?

U hoeft voor kleine veranderingen in uw woning geen toestemming te vragen. Kleine veranderingen zijn veranderingen die zonder noemenswaardige kosten door u weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Voorbeelden van kleine veranderingen zijn: het boren van gaatjes voor gordijnrails of planken aan de muur, het vervangen van badkameraccessoires (wc-bril, toiletrolhouder) of het aanbrengen van behang of binnenschilderwerk dat niet sterk afwijkt van gangbare kleurstellingen.

Voor welke verandering moet ik bij Woonborg toestemming vragen?

U heeft onze toestemming nodig voor grote veranderingen die u in, rond of aan uw woning wilt aanbrengen. Grote veranderingen zijn vaak van meer blijvende aard en kunnen slechts door het maken van noemenswaardige kosten in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Voorbeelden hiervan zijn: een andere keuken, een nieuwe badkamer, het plaatsen dan wel weghalen van binnenwanden, het vervangen van binnendeuren, het leggen van vaste vloerbedekking als tegels of het plaatsen van een dakraam.

Houd er rekening mee dat voor sommige grotere veranderingen een vergunning van de gemeente nodig is. Laat u zich hierover goed informeren. Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen, neem dan vooraf contact met ons op om uw plannen met ons te bespreken.

Hoe vraag ik toestemming?

U kunt toestemming aanvragen door het digitale formulier in te vullen en deze met de gevraagde bijlagen naar ons terug te sturen. Heeft u ook een vergunning van de gemeente nodig, dan moet u deze eerst aanvragen voordat u bij ons een aanvraag doet.

Zorg ervoor dat u het aanvraagformulier volledig invult anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U ontvangt binnen drie weken van ons een reactie. We adviseren u dringend niet aan de slag te gaan voordat u van ons een schriftelijk toestemming heeft gekregen. Het zou jammer zijn wanneer u uw woning weer in de staat moet terugbrengen zoals deze was voordat u de veranderingen had aangebracht. Dat brengt voor u onnodige kosten met zich mee.

Wat zijn de regels?

Voor bijna iedere grotere verandering gelden technische eisen. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden waarmee u rekening moet houden. Wij verwijzen u hiervoor naar de Algemene Huurvoorwaarden die bij uw huurcontract horen. De voorwaarden die op uw aanvraag van toepassing zijn, leest u in de voorlopige toestemmingsbrief die u van ons ontvangt nadat u het aanvraagformulier naar ons heeft verstuurd.

Wat als ik ga verhuizen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De aangebrachte voorziening wordt voor overname aan de nieuwe huurder aangeboden. Dit kan alleen als de nieuwe huurder binnen een afgesproken termijn bekend is. De nieuwe huurder accepteert de woning zoals aangeboden met de door u aangebrachte verandering. De gemaakte afspraken leggen we schriftelijk vast.
  • Als u in de toekomst gaat verhuizen, voeren we een inspectie uit. We kijken dan of de aangebrachte voorziening nog in goede staat is en of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden in onze toestemmingsbrief. Is dat het geval, dan mag de aanpassing blijven zitten. 
  • Wanneer de aangebrachte voorziening niet aan onze voorwaarden en dan geldende eisen voldoet, moet u de verandering ongedaan maken.

Nadat u een digitale aanvraag voor een zelf aangebrachte voorziening heeft ingediend, ontvangt u de voorwaarden waaronder u de voorziening mag aanbrengen. Daarnaast laten wij u weten welke van de drie genoemde mogelijkheden bij verhuizing op uw aangebrachte voorziening van toepassing is.