Eerlijk toewijzen

Wij wijzen woningen voorlopig toe aan de woningzoekende die op de woning heeft gereageerd heeft en de meeste punten heeft. Vervolgens controleren we of de woningzoekende aan de passendheidscriteria voldoet en of alle gegevens kloppen. Als aan alle criteria is voldaan, wijzen wij een woning definitief toe.

Verantwoording

Het toewijzen van een woning moet eerlijk gebeuren. In ons verantwoordingsoverzicht  kunt u voor iedere definitief toegekende woning vinden hoeveel punten de nieuwe huurder had opgebouwd.

Een woning blijft 30 dagen in de verantwoordingslijst zichtbaar. Bij woningen kunnen begrippen staan, zoals ‘onttrokken aan bestand’, ‘afwijkende toewijzing’ of ‘tijdelijke verhuur’.  Hieronder leest u wat daarmee wordt bedoeld.

Wat betekent: 'onttrokken aan bestand'

De aangeboden woning is niet meer voor de ‘normale’ verhuur beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat: 

  • De woning is toegewezen aan de gemeente (asielzoekers), een instantie (zoals de Leite, Promens Care, de Sprank) of een zeer urgent woningzoekende.
  • De bewoner de huur toch niet op heeft gezegd. 
  • De woning wordt verkocht. 
  • De woning wordt gerenoveerd. In dat geval wordt hij later opnieuw aangeboden

Wat betekent: 'afwijkende toewijzing'

Afwijkende toewijzing kan om de volgende reden worden toegepast.

  • Leeftijdscriteria: er zijn complexen waarbij een leeftijdscategorie aan verbonden is. Dit kunnen seniorenwoningen zijn 55+  of woningen geschikt voor jongeren.
  • Leefbaarheid: soms wordt er bij toewijzen geselecteerd op de leefbaarheid en niet op basis van het aantal punten, bijvoorbeeld bij overlast.

Wat betekent: 'tijdelijke verhuur'

Tijdelijke verhuur betreft woningen die wij van plan zijn om te slopen. Een huurder krijgt dan een tijdelijke huurovereenkomst. In dat geval blijft de huurder ingeschreven als woningzoekende en behoudt hij zijn punten.