Van inschrijving naar woning

Inschrijving

U kunt zich bij ons inschrijven en daarna reageren op ons woningaanbod. Iedere maand dat u staat ingeschreven krijgt u 1 punt. Heeft u een woning geaccepteerd, dan wordt u als woningzoekende uitgeschreven. U kunt zich opnieuw inschrijven als u dat wilt

 

Reageren

Woningaanbod: elke dinsdagmiddag op deze website. Op de maandag daarop sluit de reactietermijn. Als er geen nieuwe woningen zijn, staat dat op de website. U kunt reageren op maximaal 5 woningen per keer. Op 'Mijn Woonborg' kunt u zien op welke woningen u gereageerd heeft.

Accepteren

U laat weten of u de woning accepteert of niet. Doet u niets, dan gaan we er van uit dat u geen belangstelling meer heeft. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden voldoet. Is dat zo, dan kunt u de woning bezichtigen. U geeft aan of u de woning definitief accepteert of niet.

Toewijzing

U komt alleen in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw inkomen lager is dan 36.798 euro (gezamenlijk jaarinkomen, prijspeil 2018). Dit is een richtlijn van de overheid. Een woning gaat naar de woningzoekende met de meeste punten en die voldoet aan passendheidscriteria. Alleen wanneer wij u een woning voorlopig toewijzen, krijgt u bericht. Dit is in de week na de sluiting van het woningaanbod. Ontvangt u geen bericht, dan kunt u altijd via verantwoordingsoverzicht zien hoe de woningen zijn toegewezen. We wijzen u geen woning toe als u nog betalingsverplichtingen aan Woonborg heeft.

Wat zijn passendheidscriteria?

  • Passend toewijzen
    De verhouding tussen de kale huurprijs en het huishoudinkomen moet passend zijn.
  • Woning en doelgroep
    Een seniorenwoning is bestemd voor woningzoekenden ouder dan 55 jaar, alle overige typen woningen zijn in principe voor iedereen.
  • Verhouding gezins- en woninggrootte
    Als er meer kandidaten voor een woning zijn, dan krijgt degene met de meeste punten voorrang. Alleen bij woningen met 4 slaapkamers kunnen woningzoekenden met drie- of meerpersoonshuishoudens voorrang krijgen. 

Huurcontract

De verhuurmakelaar van Woonborg maakt een afspraak met u voor de ondertekening van het huurcontract. De ondertekening gebeurt in uw nieuwe huis. U krijgt dan ook de sleutels. De verhuurmakelaar loopt samen met u de woning door om alles te controleren. Daarna wordt het huurcontract getekend. U betaalt de eerste maand huur plus 25 euro administratiekosten. Daarna is de woning voor u.