Achtergrond planontwikkeling Nieuw-Roden

Achtergrond planontwikkeling Nieuw-Roden

In Nieuw-Roden heeft Woonborg met bewoners van de Burgemeester Bloemersstraat en Madelief een toekomstplan gemaakt voor de 36 woningen in beide straten. De aanleiding was dat de huidige woningen aan groot onderhoud toe zijn. Woonborg koos ervoor om de bewoners geen kant-en-klaar idee voor te leggen maar samen een plan te maken.

Terugblik op samenwerking

Samen een plan maken is een aanpak die Woonborg de laatste jaren graag kiest. Corine Halmingh, bewonersconsulent en Christian van Wijhe, projectmanager bij Woonborg organiseerden de gesprekken met de bewoners in Nieuw-Roden en daar was AH WOON ook bij betrokken. Ze blikken er samen op terug.

Hoezo meedenken?

Corine Halmingh: “Toen we met de bewoners voor het eerst om tafel zaten, geloofden sommige mensen niet dat Woonborg geen kant-en-klare oplossing had bedacht voor hun woningen. ‘Hoezo meedenken?’, hoorden we. En: ’ja, ja, je zegt wel dat je het nog niet weet, maar Woonborg heeft ‘t al lang besloten’. Toen mensen beseften dat het echt onze bedoeling was om samen een plan te maken, kwamen er gelijk een boel ideeën op tafel.”

Niets doen: geen optie

Christian van Wijhe: “Tijdens de eerste gesprekken in Nieuw-Roden waren we het over één ding snel met elkaar eens: er moest iets gebeuren met de woningen, niets doen was geen optie. Wel waren er verschillende ideeën wat dan de beste oplossing zou moeten zijn. Renoveren en energiezuiniger maken? Renoveren naar Nul op de Meter? De huizen slopen en vervangen door nieuwbouw? We dachten er toen nog verschillend over.”

Sloop en vervangende nieuwbouw verstandigste keuze

Corine Halmingh: “Na een inventarisatie hoe de bewoners hun woning en de kwaliteit daarvan ervaren, werd vrij snel duidelijk dat het scenario om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw de verstandigste keuze was. Maar zo’n scenario betekent nogal wat. Bewoners moeten tijdelijk verhuizen, er moet een keuze worden gemaakt voor het nieuwe woningtype, huurprijzen veranderen. En in Nieuw-Roden zouden er ook bijgebouwen en schuren weg moeten. Dat vonden veel bewoners geen prettig vooruitzicht en er waren een boel vragen op dat moment. Niet gek als je bedenkt dat de woning voor velen al jarenlang een thuis is met veel herinneringen!”

Zes mogelijkheden op tafel

Christian van Wijhe: “Al die individuele vragen hebben we tijdens huisbezoeken en in de gesprekken erna doorgenomen. Samen met de gemeente Noordenveld ontstonden vervolgens zes mogelijkheden voor nieuwbouw waaronder het idee om ook straten te veranderen en het openbaar groen aan te passen. Die suggestie leverde een levendige discussie op onder de bewoners, met dit keer een duidelijke wens: houd bij nieuwbouw de kavels zoals ze nu zijn en verander niets aan de indeling van onze buurt! Daar hebben we gehoor aan gegeven.”

Corine Halmingh: “Als ik terugdenk aan alle gesprekken met de bewoners in Nieuw-Roden, dan denk ik aan die openheid. Ze maakten van hun hart geen moordkuil en dat werkt verhelderend. Het is heel duidelijk wat ze wel en niet wilden en waar ze behoefte aan hebben. Wij konden daardoor ook duidelijk zijn wat wel en niet mogelijk was.”

Nieuwbouw deels levensloopbestendig

Christian van Wijhe: “Inmiddels is er een besluit genomen: de huidige woningen aan Madelief 1 t/m 12 en Burgemeester Bloemersstraat 2 t/m 16 en 23 t/m 53 worden gesloopt, de kavelindeling blijft gelijk en er komt nieuwbouw voor terug, deels levensloopbestendige woningen en deels gezinswoningen. De bewoners maken gebruik van ons sloopreglement. Ook verhuist een deel naar onze nieuwbouw aan de Boskamp en Secretaris Buiteveldlaan in Roden of ze vinden elders een woning. Ongeveer de helft van de bewoners keert terug naar de nieuwbouw in Nieuw-Roden.”

(Dit artikel vindt u ook in ons huurdersmagazine Woonblad, editie 1 2019. Zodra er een definitieve planning is van dit project, vermelden we dit op onze website.)