Plan Oosterhaar Haren

Plan Oosterhaar Haren

Aan de Ridderspoorweg, Anjerlaan en Windeweg in Haren gaan we 32 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De keuze om de woningen die er stonden niet te renoveren, maar te vervangen voor nieuwbouw, hebben we samen met de bewoners gemaakt.

Vervangende nieuwbouw

De woningen die er stonden zijn voor een deel al gesloopt. Het plan liep vertraging op door dilemma's rond aardbevingsbestendig bouwen. Ook ontstond er onzekerheid over richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen en over de extra kosten van die maatregelen. Inmiddels zijn alle vragen beantwoord, de bewoners op de hoogte gesteld en kunnen we aan de slag.  

Voorbereidingen in gang gezet

We gaan de plannen nu verder uitwerken, vergunningen aanvragen, aannemer selecteren en de bouw voorbereiden.