spelregels

U kunt zich bij ons inschrijven en daarna reageren op ons woningaanbod. Iedere maand dat u staat ingeschreven bouwt u 1 punt op.

Woningaanbod: elke dinsdagmiddag op de website

Elke dinsdagmiddag publiceren we ons actuele woningaanbod op de website. U heeft dan vijf dagen de tijd om te reageren. Op de maandag erop sluit de reactietermijn. Mochten er geen nieuwe woningen beschikbaar zijn, dan staat dat op de website vermeld.

Reageren op maximaal 5 woningen

In totaal kunt u per publicatie op maximaal 5 verschillende woningen reageren. Op 'Mijn Woonborg' kunt u zien op welke woningen u gereageerd heeft.

Wanneer bericht?

Een woning gaat naar een woningzoekende met de meeste punten en die voldoet aan de passendheidscriteria. Alleen wanneer wij u een woning voorlopig toewijzen ontvangt u een bericht. Dit is in een week na de sluiting van het woningaanbod. Ontvangt u geen bericht, dan kunt u altijd via verantwoordingslijst zien hoe de woningen zijn toegewezen.

Wat zijn passendheidscriteria?

 • Passend toewijzen
  De verhouding tussen de kale huurprijs en het huishoudinkomen moet passend zijn.
 • Woning en doelgroep
  Een seniorenwoning is bestemd voor woningzoekenden ouder dan 55 jaar, alle overige typen woningen zijn in principe voor iedereen.
 • Verhouding gezins- en woninggrootte
  Als er meer kandidaten voor een woning zijn, dan krijgt degene met de meeste punten voorrang. Alleen bij woningen met 4 slaapkamers kunnen woningzoekenden met drie- of meerpersoonshuishoudens voorrang krijgen. 

Is uw inkomen hoger dan € 36.798 (huishoudinkomen, prijspeil 2018) dan kunt u geen sociale woning bij ons huren. Dat is volgens de richtlijnen die de overheid voorschrijft.

Bijzonderheden

 1. Toewijzing van een woning vindt niet plaats, als een woningzoekende nog betalingsverplichtingen aan Woonborg heeft.
 2. Degene aan wie een woning is toegewezen en heeft geaccepteerd, wordt als woningzoekende uitgeschreven.