Urgentie

In zeer uitzonderlijke situaties kunt u voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning.

Wanneer krijgt u voorrang?

Als u zelf uw huisvestingsprobleem niet kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen gekomen bent, kunt u een ‘sociale urgentie’ aanvragen bij Woonborg. Mogelijk kunt u dan een ‘sociale indicatie’ krijgen.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Als u minimaal 18 jaar bent.
 • Als u in de laatste 10 jaar minimaal 6 jaar in het werkgebied van Woonborg woonde en u dat kunt aantonen.
 • Als u dakloos bent of dakloos dreigt te worden.
 • Als u kunt aantonen dat u voldoende inspanningen heeft geleverd om een woonruimte te vinden

Wanneer krijgt u GEEN voorrang?

 • Bij een echtscheiding of verbreking van samenwoning, als er geen sprake is van dagelijkse zorg voor uw minderjarige kinderen.
 • Als u alleenstaand bent.
 • Als sprake is van een problematische inwoonsituatie (bijvoorbeeld bij zwangerschap).
 • Als u via het reguliere systeem een woning had kunnen krijgen, maar dit hebt nagelaten.
 • Als u heeft nagelaten om uw huidige woning te behouden/op te eisen.
 • Als u dakloos bent geworden door eigen toedoen.
 • Als uw inkomen of uw vermogen te hoog is.
 • Als u al eens eerder een sociale urgentie heeft gekregen. 

Een sociale urgentie aanvragen

 • Intakegesprek
  Alleen als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. U hoort vooraf welke formulieren u moet meenemen. In het gesprek bespreken we die formulieren en uw situatie.
 • Aanvraag naar interne de urgentiecommissie
  Als uw aanvraag compleet is dan legt de medewerker uw situatie voor aan de urgentiecommissie. De commissie beoordeelt of u definitief wel of niet in aanmerking komt voor een sociale urgentie.
 • Uitslag en puntentoekenning
  Wanneer de commissie beoordeelt dat u urgentie krijgt, ontvangt u 48 extra inschrijfpunten voor de duur van een half jaar. Deze indicatie 'sociale indicatie' geldt voor maximaal een half jaar, vanaf het moment dat de commissie de urgentie heeft toegekend.
 • Reageren op een woning
  Heeft u een sociale indicatie, dan reageert u zoveel mogelijk op (passende) woonruimte die wij aanbieden via de website. U mag 1 keer een aangeboden woning weigeren. Weigert u voor een tweede keer een woning, dan vervalt de 'sociale urgentie'.

Sociale urgentie vervalt na een half jaar

Na een half jaar komen de 48 extra inschrijfpunten te vervallen. U kunt de indicatie voor 'sociale urgentie' niet verlengen.