verantwoording toewijzing

Als u bij ons ingeschreven staat bouwt u punten op. Iedere maand 1 punt. In sommige situaties waarbij sprake is van urgentie krijgt u voor een korte periode extra punten. Wij wijzen woningen voorlopig toe aan die woningzoekende die de meeste punten heeft en op de woning gereageerd heeft. Vervolgens controleren we of de woningzoekende aan de passendheidscriteria voldoet en of alle gegevens kloppen. Als aan alle criteria is voldaan, wijzen wij een woning definitief toe.

Wij plaatsen regelmatig een 'verantwoordingsoverzicht' van onze definitief toegekende woningen.
Klik hier

Toelichting verantwoordingsoverzicht 

In ons verantwoordingsoverzicht staat per definitief toegekende woning het aantal inschrijfpunten. Bij woningen staan soms ook begrippen, zoals onttrokken aan bestand, afwijkende procedure of tijdelijke verhuur.  Hieronder leest u wat daarmee wordt bedoeld.

Onttrokken aan bestand
De aangeboden woning is niet meer voor de ‘normale’ verhuur beschikbaar. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • de woning is toegewezen aan de gemeente (asielzoekers), een instantie (zoals de Leite, Promens Care, de Sprank) of een zeer urgent woningzoekende
  • de huuropzegging is ingetrokken 
  • de woning wordt alsnog verkocht 
  • de woning wordt gerenoveerd en later opnieuw aangeboden

Afwijkende procedure
Een afwijkende procedure geldt over het algemeen voor woongebouwen, zoals:

  • de Gorechthoeve (Rijksstraatweg, Haren)
  • de Zetstee (Annen)
  • de Klencke (Zuidlaren)

Een afwijkende procedure kan ook gelden bij woningen die tijdelijk verhuurd worden. Bijvoorbeeld als de verhouding van het aantal slaapkamers en aantal personen afwijkt of er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt met de kandidaat/kandidaten. Dit laatste is soms nodig als er gemeenschappelijke voorzieningen bij de woning zijn en/of huisregels in een woongebouw.

Tijdelijke verhuur
Tijdelijke verhuur betreft woningen die wij van plan zijn om te slopen. Een huurder krijgt dan een tijdelijke huurovereenkomst. In dat geval blijft de huurder ingeschreven als woningzoekende en blijven inschrijfpunten behouden.