woningruil


Het is mogelijk een huurwoning van Woonborg te ruilen. U zoekt daarvoor zelf een persoon die met u van woning wil ruilen. Als u iemand gevonden heeft die met u van woning wil ruilen, kunt u bij ons een aanvraag doen. Wij verlenen graag onze medewerking.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont minimaal 1 jaar in uw huidige woning
 • Beide ruilwoningen moeten huurwoningen zijn
 • U kunt niet ruilen als uw woning al leeg is of u de huur heeft opgezegd
 • Bij geen van de partijen is sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen
 • U of uw ruilpartner hebben in het recente verleden geen overlast veroorzaakt
 • Het nieuwe huurcontract wordt minimaal voor een jaar aangegaan
 • De nieuwe huurder staat bij Woonborg ingeschreven als woningzoekende
 • Het inkomen van de nieuwe huurder is niet hoger dan de inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen per op dat moment geldende peildatum
 • De woning staat niet op onze lijst te verkopen woningen
 • De woning ligt niet in een gebied waar plannen voor herstructurering zijn
 • Er mag pas geruild worden als alle huurovereenkomsten getekend zijn
 • Er zijn geen gebreken aan uw woning. De verhuurmakelaar maakt met u een afspraak om de technische staat van de woning te inspecteren
 • Is één van de woningen van een andere corporatie? Dan moet ook die corporatie toestemming geven.

Wat moet u doen?

Wanneer u van woning wilt ruilen, zoekt u zelf iemand die met u van woning wil ruilen. Als u iemand heeft gevonden, dan vraagt u de woningruil aan met het aanvraagformulier woningruil. Dit formulier vindt u op deze pagina onder gerelateerde documenten. Wij vragen u om onderstaande documenten gelijktijdig met het formulier bij ons in te leveren.

 • Kopieën van recente loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties van u en uw eventuele partner
 • Een kopie van een recente definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) van u en uw eventuele partner. Als u hierover niet beschikt, dan is een inkomensverklaring (IBRI-formulier) een goed alternatief. Het IBRI-formulier vraagt u telefonisch aan bij de Belastingtelefoon: (0800) 0543
 • Kopieën van een geldig legitimatiebewijs van u en eventuele partner
 • Een verhuurderverklaring van degene die met u van woning wil ruilen.

Wat doet Woonborg?

Onze verhuurmakelaar beoordeelt uw aanvraag. Binnen drie weken ontvangt schriftelijk bericht van de verhuurmakelaar die ook met u een kennisgesprek heeft. 
De verhuurmakelaar komt bij u langs om samen met u de woning te inspecteren. Er mogen geen grote gebreken worden geconstateerd. Daarbij regelt u zelf de overname van roerende zaken en Zelf Aangebrachte Voorzieningen met de kandidaat huurder. Als het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en u aan de volwaarden wordt voldaan volgt een definitief akkoord op uw aanvraag. Daarna worden afspraken gemaakt over het tekenen van het beëindigen en tekenen van huurcontracten.

Een nieuwe huurprijs?

Bij een woningruil stelt Woonborg de hoogte van de huur opnieuw vast. De huurprijs verandert dus. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Voor informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of per telefoon (0592) 30 36 00.