Visitatie

‘Het visitatierapport inspireert om het nog beter te doen'

Het visitatierapport voor Woonborg over de jaren 2010-2014 is medio 2015 opgeleverd. Aan het rapport ligt een onderzoek door Raeflex ten grondslag. Corporaties die de Aedescode hebben ondertekend laten zich eens in de vier jaren visiteren over hun maatschappelijk handelen. We zijn ‘doorgelicht’ over een breed scala aan onderwerpen, van hoe we onze belangrijkste doelgroep huisvesten tot de relatie met onze belanghouders.

‘Niets mis met zo’n onderzoek’, zegt directeur Jacob Kielman. ‘We kunnen er van leren en ons verbeteren. We hebben dit keer een krappe 6,5 ontvangen. Dat is lager dan de vorige keer. Doen we het slechter? Nee, maar de wereld is in de tussentijd wel veranderd en dat vraagt van ons een andere aanpak. Daar zijn we hard mee bezig.

We waarderen de openheid van onze belanghebbenden tijdens de visitatiegesprekken. Ook hun rollen zijn door de nieuwe Woningwet veranderd. Dit vraagt van ons allemaal een goede afstemming om het wonen in ons werkgebied voor iedereen betaalbaar te houden. Een mooie uitdaging die we de komende jaren graag aangaan.’

‘Het visitatierapport inspireert en geeft goede aanknopingspunten om het in de toekomst voor alle belanghebbenden nog beter te doen. Inmiddels hebben we de belangrijkste verbeterpunten met de organisatie gedeeld en geïntegreerd in de conceptbegrotingen die we met onze gemeente en AH WOON afstemmen.’

Wilt u het visitatierapport lezen? Klik dan hier